Strażacy z dolnośląskich OSP otrzymają dotacje na specjalistyczne wyposażenie

Dolnośląski WFOŚiGW dokonał rozdziału puli dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dotacje na zakup specjalistycznego sprzętu oraz ubrań przyznano 217 jednostkom. Do rozdziału była kwota ponad 1,6 miliona złotych.

Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu przyznał dotacje dla dolnośląskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy z regionu wiedzą, na co przeznaczą pieniądze z WFOŚiGW. Wnioskowali m.in. o środki na zakup: agregatów, pilarek, motopomp, detektorów do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla a także specjalistycznych ubrań. To sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

To w ostatnich latach kolejne już wsparcie dla strażaków ochotników z naszego województwa. Dobrze wyposażeni ratownicy mogą bezpiecznie wykonywać swoje zadania, a to z kolei wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Mogliśmy się o tym przekonać w ostatnim czasie, gdy ochotnicy walczyli ze skutkami burz w naszym regionie – mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Dotacje w wysokości ponad 1,6 mln zł pozwolą na dofinansowanie 217 jednostek OSP.

Poniżej lista Wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowani do dofinansowania w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2021 roku (dawniej Program pn. „Mały Strażak”).

Lista

Źródło / Foto: WFOŚiGW Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »