Strażacy z Kłodzka będą mieli nową siedzibę. Tak będzie wyglądał nowy obiekt

W dniu 15 listopada br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku miało miejsce przekazanie kompletnej dokumentacji techniczno-budowlanej wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. „Budowa nowego obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kłodzku, który zlokalizowany będzie na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1/10, AM-33, obręb Leszczyna”.

Przetarg na wykonanie ww. dokumentacji rozstrzygnięty został w dniu 18 stycznia br., a firma która go wygrała, tj. A.DO XXI Sp. z o.o. z Poznania w dniu 4 lutego br. podpisała z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku bryg. Rafałem Chorzewskim umowę na jej wykonanie. Wskazać należy, iż firma A.DO XXI Sp. z o.o. posiada bardzo duże doświadczenie w projektowaniu tego typu obiektów, gdyż na dzień złożenia oferty do przetargu posiadała w swoim portfolio zaprojektowanych kilkanaście budynków Komend i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej. Powyższe uwidocznione zostało w profesjonalnym podejściu do realizacji przedmiotowego zadania oraz bardzo dobrej atmosferze i współpracy pomiędzy zespołem projektowym a oddelegowanymi do tego zadania funkcjonariuszami, pracownikami oraz kadrą kierowniczą Komendy.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż działka przeznaczona pod budowę obiektu nowej Komendy i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej pozyskana została dzięki nieocenionemu zaangażowaniu i wsparciu ze strony władz miasta Kłodzko, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Na chwilę obecną nie zapadły jeszcze wiążące decyzje o terminie rozpoczęcia prac obejmujących budowę Komendy i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kłodzku.

Źródło, Foto: KP PSP Kłodzko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »