Trwają prace nad legitymacjami dla OSP

W resorcie spraw wewnętrznych trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego. Dokument ma pozwolić strażakom-ochotnikom m.in. na korzystanie z różnego rodzaju ulg.

MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie legitymacji strażaka ratownika OSP lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego. Projekt jest obecnie na etapie uzgodnień i konsultacji publicznych, do których zaproszono Związek OSP RP.

Rozporządzenie to określi tryb wydawania legitymacji. Zgodnie z propozycją MSWiA zapisaną w projekcie, organem wydającym legitymację będzie Komendant Główny PSP. Legitymacje mają być wydawane na wniosek zainteresowanego strażaka ratownika OSP, składany do właściwego miejscowo komendanta powiatowego PSP. Następnie komendant powiatowy prześle wniosek do Komendanta Głównego PSP, za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego. Podstawą do wydawania legitymacji strażaka ratownika będzie informacja o zakończonym pozytywnie kursie podstawowym przez wnioskodawcę. W przypadku osób uprawnionych do świadczenia ratowniczego podstawą będzie decyzja o jego przyznaniu.

Omawiane rozporządzenie określi również rodzaj i wzór legitymacji. Proponowany wzór dokumentu znajduje się w załączniku do projektu rozporządzenia. Zgodnie z opisem legitymacja będzie elektroniczną kartą procesorową z interfejsem bezstykowym w formie karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,60 x 53,98 mm (ID-1) wykonanej z tworzywa sztucznego, z wbudowanym układem elektronicznym. Na dokumencie znajdzie się m.in. aktualny wizerunek posiadacza, jego imię i nazwisko, jak również nazwa jednostki OSP, której jest członkiem.

Prezentowany w załączniku wzór legitymacji znacznie różni się wizualnie od pierwotnego wzoru, jaki opublikowano w jednym z załączników do projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych przesłanego w listopadzie zeszłego roku do Sejmu.

Ponadto…

Rozporządzenie ureguluje również kwestie związane z sytuacjami, w których legitymacja podlega zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu, jak również tryb postępowania w przypadku utraty dokumentu.

Legitymacja strażaka ratownika OSP lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego to nowy dokument. Potrzeba uregulowania w rozporządzeniu kwestii związanych z jej wydawaniem wynika z obowiązującej od 1 stycznia br. ustawy o OSP. Wprowadzenie legitymacji ma na celu rejestrację i identyfikację strażaków ratowników OSP, którzy posiadają uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczych. Jak również osób posiadających uprawnienie do świadczenia ratowniczego. Dzięki legitymacji jej posiadacze skorzystają również z dodatkowych świadczeń, które mogą zostać przyznane na podstawie przepisów ustawy o OSP. Już na etapie prac nad ustawą o OSP kierownictwo MSWiA w tym kontekście wymieniało np. zniżki na przejazd koleją. Lista dodatkowych świadczeń ma być opublikowana i aktualizowana na stronie MSWiA.

Stan prac nad rozporządzeniem można śledzić na portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »