3. RBLog rozstrzygnęła przetarg na samochody dla wojskowych strażaków

3. Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie rozstrzygnęła przetarg na dostawę w latach 2024-2025 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Zamówienie podzielono na pięć zasadniczych części. Zrealizują je firmy: Szybicki, Moto Truck oraz Szczęśniak Pojazdy Specjalne.

10 i 19 stycznia 3. Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie opublikowała rozstrzygnięcia pięciu części przetargu na dostawę w latach 2024-2025 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ogółem do wybranych wojskowych straży pożarnych może trafić nawet 35 samochodów pożarniczych różnego typu. 25 z nich to zakup w wariancie podstawowym, a kolejne 10 jeżeli zamawiający skorzysta z prawa opcji.

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację całego zamówienia to 90 100 000,00 zł brutto, w tym na:

 • Zadanie nr 1 – lekki pojazd ratowniczo-gaśniczy (1 szt. + 1 szt.)
  • 1 300 000,00 zł brutto;
 • Zadanie nr 2 – średni samochód ratowniczo-gaśniczy (7 szt. + 2 szt.)
  • 22 600 000,00.zł brutto;
 • Zadanie nr 3 – ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę o pojemności 5 m³ ( 2 szt. + 2 szt.)
  • 9 560 000,00 zł brutto;
 • Zadanie nr 4 ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem o pojemności 8 m³ (11 szt. + 2 szt.)
  • 37 040 000,00 zł brutto;
 • Zadanie nr 5 ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikami o pojemności 10 m³ (4 szt. + 3 szt.)
  • 19 600 000,00 zł brutto.

Zgodnie z informacjami zamawiającego o wyborze najkorzystniejszych ofert:

 • Zadanie nr 1 zrealizuje Szybicki Sprzęt i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych za 649 951,00 zł,
 • Zadanie nr 2 zrealizuje MOTO-TRUCK Sp. z o. o. za 11 899 020,00 zł,
 • Zadanie nr 3 zrealizuje MOTO-TRUCK Sp. z o. o. za 3 168 480,00 zł,
 • Zadanie nr 4 zrealizuje MOTO-TRUCK Sp. z o. o. za 27 005 880,00 zł,
 • Zadanie nr 5 zrealizuje SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalistyczne Sp. z o.o. za 9 532 254,00 zł.

Wszystkie zwycięskie oferty uzyskały maksymalną ocenę (100%). Dostawy pojazdów powinny być zrealizowane przed końcem listopada przyszłego roku.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

3. RBLog prowadzi mega przetarg na wozy dla WSP


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »