3. RBLog prowadzi mega przetarg na wozy dla WSP

3. Regionalna Baza Logistyczna prowadzi postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest dostawa różnego rodzaju pojazdów pożarniczych. Samochody miałyby rozpocząć służbę w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej w latach 2024-25.

20 października br. 3 Regionalna Baza Logistyczna ogłosiła duży przetarg na dostawę samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wariant podstawowy zakłada dostawę w latach 2024-25 dwudziestu pięciu samochodów pożarniczych różnego typu. Całość zamówienia podzielono na pięć części:

 1. lekki pojazd ratowniczo-gaśniczy (szt. 1);
 2. średni samochód ratowniczo-gaśniczy (szt. 7);
 3. ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę o pojemności 5 m³ (szt. 2);
 4. ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem o pojemności 8 m³ (szt. 11);
 5. ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikami o pojemności 10 m³ (szt. 4).

Zamawiający zastrzegł sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, co oznaczałoby zamówienie dodatkowych dziesięciu pojazdów, w tym:

 1. lekki pojazd ratowniczo-gaśniczy (szt. 1);
 2. średni samochód ratowniczo-gaśniczy (szt. 2);
 3. ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę o pojemności 5 m³ (szt. 2);
 4. ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem o pojemności 8 m³ (szt. 2);
 5. ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikami o pojemności 10 m³ (szt. 3).

Zamawiane pojazdy mają być dostarczone wraz z wyposażeniem szczegółowo opisanym w Wymaganiach Techniczo-Użytkowych. Zamawiający nie poinformował jak na razie jakie kwoty pieniężne zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia. Poznamy je zapewne w dniu otwarcia ofert, co ma nastąpić 20 listopada br.

Zgodnie z opublikowanym przez 3. RBLog rozdzielnikiem użytkownikami pojazdów dostarczonych w 2024 roku będą wojskowe straże pożarne:

 • samochody GBA
  • Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Żagań,
  • 18. Batalion Powietrznodesantowy,
  • Centrum Szkolenia Bojowego – Drawsko,
  • 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych – Mirosławiec.
 • samochody GCBA 5m³
  • Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Nowa Dęba,
  • 10. Brygada Kawalerii Pancernej – Świętoszów.
 • samochody GCBA 8m³
  • Centrum Szkolenia Bojowego – Drawsko,
  • Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia – Toruń,
  • Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Wędrzyn,
  • 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych – Mirosławiec.
  • 33. Baza Lotnictwa Transportowego – Powidz (szt. 2),
  • 31. Baza Lotnictwa Taktycznego – Poznań,
  • 8. Baza Lotnictwa Transportowego – Kraków.
 • samochody GCBA 10m³
  • Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Nowa Dęba,
  • Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Żagań,
  • 10. Brygada Kawalerii Pancernej – Świętoszów.

Użytkownikami pojazdów dostarczonych w 2025 roku mają być natomiast wojskowe straże pożarne:

 • samochody lekkie
  • 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych – Mirosławiec,
  • Komenda Obsługi Lotniska Aerial Port of Debarkation – Wrocław-Strachowice,
 • samochody GBA
  • Centrum Szkolenia Bojowego – Drawsko,
  • Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Orzysz,
  • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych – Biedrusko,
  • Komenda Obsługi Lotniska Aerial Port of Debarkation – Wrocław-Strachowice (szt. 2).
 • samochody GCBA 5m³
  • Komenda Obsługi Lotniska Aerial Port of Debarkation – Wrocław-Strachowice (szt. 2).
 • samochody GCBA 8m³
  • Komenda Obsługi Lotniska Aerial Port of Debarkation – Wrocław-Strachowice (szt. 5).
 • samochody GCBA 10m³
  • Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Orzysz,
  • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych – Biedrusko,
  • 41. Baza Lotnictwa Szkolnego – Dęblin,
  • 33. Baza Lotnictwa Transportowego – Powidz

Powyższy rozdzielnik uwzględnia samochody kupowane w wariancie podstawowym, jak również z prawem opcji. Jeżeli zakup dojdzie do skutku, będzie to największe w ostatnich kilku latach zamówienia na wozy pożarnicze dla wojskowych straży pożarnych.


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »