Będzie nowe rozporządzenie w sprawie SWD PSP

We wtorek MSWiA skierowało do uzgodnień projekt rozporządzenia w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji PSP (SWD PSP). Zastąpi ono obowiązujące od 1 stycznia 2014 rozporządzenie, które straci moc 4 maja br.

Na portalu Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowego rozporządzenia w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji PSP.

Potrzeba wydania projektowanego rozporządzenia wynika z faktu rozszerzenia zakresu upoważnienia ustawowego o sposób przydzielania, zawieszania oraz uchylania dostępu do Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej użytkownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkom ochrony przeciwpożarowej – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zmiana brzmienia przepisu upoważniającego w ustawie o ochronie przeciwpożarowej wynikała z wejścia w życie przepisów ustawy zapewniającej stosowanie w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 „RODO”.

W projekcie rozporządzenia opisany został minimalny zbiór funkcjonalności SWD PSP, który obejmuje rozwiązania umożliwiające realizację ustawowych zadań nałożonych na Państwową Straż Pożarną, w szczególności ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Znalazły się tam również regulacje dotyczące funkcjonalności umożliwiających interakcję SWD PSP z innymi systemami, z którymi ma współpracować na podstawie stosownych przepisów. Dotyczy to w szczególności Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego, obsługiwanego przez CPR-y.

W § 4 projektu rozporządzenia uregulowano sposób postępowania w sytuacji wystąpienia awarii systemu. Wówczas kluczowe zadania tj. przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów powiadamiania ratunkowego oraz obsługa zdarzeń ratowniczych, realizowane będą z wykorzystaniem łączności telefonicznej oraz radiowej.

Nowością względem aktualnego rozporządzenia są regulacje dotyczący kwestii przydzielania, zawieszania i uchylania uprawnień użytkownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkom ochrony przeciwpożarowej. Uprawnienia w tym zakresie powierzono właściwym terytorialnie komendantom Państwowej Straży Pożarnej, przy czym przydzielenie, zawieszenie i uchylenie uprawnień będzie wymagało stosownego wniosku. O dostęp do Systemu będą mogły starać się również organizacje zrzeszające ochotnicze straże pożarne (np. ZOSP RP). W tym przypadku konieczny będzie wniosek do Komendanta Głównego PSP. Dostęp będzie przydzielany w zakresie umożliwiającym realizację zadań wyznaczonych poszczególnym jednostkom i osobom.

Zgodnie z planem, nowe rozporządzenie ma wejść w życie od 4 maja br. W tym samym dniu utraci moc obowiązujące obecnie rozporządzenie w sprawie SWD PSP z grudnia 2013 roku.

Fotografia nagłówkowa, ilustracyjna: KP PSP Przysucha

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »