„BESKID-24”: Trwają pierwsze w tym roku krajowe ćwiczenia ratownicze

W dniach 19-21 marca 2024 r. zgodnie z Rozkazem Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego, w województwie małopolskim na terenie powiatów: nowosądeckiego i limanowskiego organizowane są krajowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „BESKID-24”.

Głównym celem ćwiczeń jest ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego KSRG do zwalczania skutków zdarzeń długotrwałych o dużych rozmiarach, powstałych w wyniku katastrofy w ruchu lądowym, oddziaływania sił przyrody oraz działalności człowieka, wymagających udziału specjalistycznych grup ratowniczych KSRG.

W przedsięwzięciu ćwiczebnym udział biorą siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), w tym centralnego odwodu operacyjnego z województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie a także z Akademii Pożarniczej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 KM PSP m.st. Warszawy.
W ramach sił i środków zaangażowane są specjalistyczne grupy ratownicze PSP, w tym m.in.: poszukiwawczo-ratownicze, sonarowa, ratownictwa: chemicznego, chemiczno-ekologicznego, wysokościowego, wodno-nurkowego, technicznego.

Ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych podczas ćwiczeń współpracują siły i środki Policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o. Kraków, Służby Ochrony Kolei, Urzędów Gmin, Małopolskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej EMCOM POLSKA oraz Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Założenia ćwiczebne, w których ratownicy podejmują działania to między innymi:
  • nielegalne laboratorium – współpraca kilku Specjalistycznych Grup Ratowniczych PSP oraz współdziałanie z Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji (SPKP), cel – likwidacja zagrożenia przez SPKP oraz PSP – zabezpieczenie i likwidacja potencjalnego zagrożenia chemicznego, ewakuacja osób poszkodowanych technikami linowymi, wydobycie osób poszkodowanych z pojazdu oraz z częściowo zawalonego budynku;
  • wypadek masowy – w założeniach którego nastąpił karambol z udziałem autobusu, samochodów osobowych oraz auto-cysterny i samochodu dostawczego przewożących substancje (kwas octowy i odczynniki chemiczne);
  • pożar na wyspie – według przyjętego scenariusza na jednej z wysp na jeziorze na terenie Parku Narodowego rozwija się pożar. Z uwagi na brak możliwości dojazdu pojazdów pożarniczych, konieczne jest podjęcie działań z użyciem statków powietrznych. Działania gaśnicze prowadzone są z użyciem śmigłowców Black Hawk z Polskiej Policji i Straży Granicznej oraz zbiorników na wodę typu Bambi Bucket, będących na wyposażeniu PSP (JRG nr 7 KM PSP m.st. Warszawy oraz JRG nr 1 KM PSP w Rzeszowie). W działania zaangażowani są strażacy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego oraz użyto bezzałogowych statków powietrznych, a także łodzi z OSP;
  • wspinaczka skałkowa – w miejscowości Różnów, miejscu turystycznym do wspinaczki skałkowej, podczas treningu doszło do wypadku wspinaczy skałkowych, ponadto, dwie osoby zostały zepchnięte z punktu widokowego na skutek nieprawidłowego lądowania paralotniarza. Do zdarzenia zaangażowano Specjalistyczną grupę Ratownictwa Wysokościowego, Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego, bezzałogowe statki powietrzne, śmigłowiec policyjny oraz siły Państwowego Ratownictwa Medycznego;
  • wyciąg Rytro – awaria i zatrzymanie się kolei linowej z osobami na krzesełkach. Brak możliwości uruchomienia wyciągu za pomocą agregatów prądotwórczych, w wyniku czego konieczna jest ewakuacja około 50 osób uwięzionych na krzesłach kolejki. Do działań skierowana Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP
Zdjęcia: mł. bryg. Tomasz Fijołek, kpt. Mateusz Krzystański, asp. Maciej Krysiński, asp. Dominik Ryba, st. str. Krzysztof Pisz, st. str. Marcin Kulpa, str. Marcin Waszkiewicz, str. Arkadiusz Sosnowski, 


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »