Ćwiczenia manewrowe w Płocku

Strażacy z mazowieckiej PSP i ZSP Orlen oraz ZSP PERN brali udział w ćwiczeniach na terenie Rozlewni Gazu Płynnego ORLEN Paliwa w Płocku przy ul. Długiej. Wtorkowe ćwiczenia praktyczne służyły sprawdzeniu Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego.

We wtorek (22.11) na terenie Rozlewni Gazu Płynnego ORLEN Paliwa w Płocku odbyły się ćwiczenia praktyczne pk. „ORLEN PALIWA 2022”. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie funkcjonowania Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego. W ćwiczeniach wzięli udział m.in. strażacy z zakładowych straży pożarnych ORLEN S.A. i PERN S.A. oraz PSP z wybranych jednostek województwa mazowieckiego. Obecni byli również płoccy policjanci i strażnicy miejscy, a także przedstawiciele WIOŚ i centrów zarządzania kryzysowego miasta i powiatu płockiego.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w trakcie załadunku autocysterny na stanowisku załadowczym nastąpiło zerwanie połączenia elastycznego. W wyniku tego nastąpił niekontrolowany wypływ fazy gazowej produktu. Załoga podjęła próbę zamknięcia zaworu – nieskutecznie. Uruchomiona zostaje procedura awaryjna – relacjonują płoccy strażacy.

W związku ze zdarzeniem uruchomiono Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy. Ewakuowano pracowników. O zaistniałym zdarzeniu powiadomieni zostali zakładowi strażacy, a także stanowisko kierowania płockiej PSP. Na teren terminala skierowano zastępy strażaków z powiatu płockiego. Jednocześnie za pośrednictwem SKKW zadysponowano wybrane siły i środki z jednostek PSP województwa mazowieckiego, stanowiące pierwszy rzut do usuwania skutków awarii w płockim terminalu. Strażacy przećwiczyli działania związane z usunięciem wycieku gazu i ograniczaniem jego groźnych skutków.

Zakłady narażone na ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej są zobowiązane do organizowania ćwiczeń manewrowych co trzy lata. Sprawdzają one przede wszystkim procedury, systemy bezpieczeństwa
i współpracę jednostek ratunkowych, ale również postawy, czas reakcji pracowników i gotowość do udzielenia pierwszej pomocy.

Ćwiczenia pozwalają nam nie tylko sprawdzić przygotowanie techniczne naszych obiektów, ale przede wszystkim doskonalić współpracę służb ratowniczych i umiejętności Pracowników ORLEN Paliwa – informują strażacy.

W ćwiczeniach udział wzięło 80 osób i 20 pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Byli wśród nich m.in. strażacy PSP z Warszawy, Radomia, Sierpca, Gostynina, Płońska, Sochaczewa, Mławy, Pruszkowa i Błonia.

Foto: KW PSP Warszawa (1-6), KM PSP Płock (7-12)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »