Ćwiczenia ratownicze dla Kompanii Specjalnej – Ewakuacyjnej „ODRA” Centralnego Odwodu Operacyjnego

Zgodnie z „Planem Ćwiczeń Centralnego Odwodu Operacyjnego na 2023 rok” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP, w dniu 23 maja 2023 roku na terenie działania Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu odbyły się praktyczne ćwiczenia ratownicze dla Kompanii Specjalnej-Ewakuacyjnej „ODRA” Centralnego Odwodu Operacyjnego (w pełnym składzie). Tematem ćwiczeń były działania ratownicze połączone z ewakuacją ludności w czasie powodzi.

Ćwiczenie miało na celu, w szczególności:

 1. Praktyczne sprawdzenie procesu alarmowania i dysponowania całego pododdziału (dwóch sekcji specjalnych typu A, sekcji specjalnej typu F i dwóch plutonów specjalnych typu H)
  do działań ratowniczych, w szczególności: powodziowo-ewakuacyjnych;
 2. Praktyczne sprawdzenie umiejętności kadry dowódczo – sztabowej, poszczególnych szczebli dowodzenia;
 3. Praktyczne sprawdzenie umiejętności pracy funkcjonariuszy w sztabie KDR-a z wykorzystaniem: samochodu dowodzenia i łączności oraz drona z Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu;
 4. Praktyczne sprawdzenie umiejętności ratowniczych strażaków w sekcjach specjalnych – ewakuacyjnych typu „A” i typu „F”, w tym:
  • Przemieszczania zastępów z łodziami ratowniczymi – ewakuacyjnymi po drogach publicznych i pracy w trudnym terenie ;
  • Bezpiecznego sprawiania i obsługiwania łodzi ratowniczych – ewakuacyjnych podczas ewakuacji ludzi z zalanych terenów ;
  • Reagowania dowódców sekcji specjalnych – ewakuacyjnych na zmienność sytuacji na miejscu zdarzenia w trakcie prowadzenia ewakuacji;
 1. Praktyczne sprawdzenie budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych przez plutony typu H:
  • podwyższanie korony ziemnych wałów przeciwpowodziowych oraz uszczelnianie przecieków wody w ziemnych wałach przeciwpowodziowych foliami oraz workami
   z piaskiem;
  • zabezpieczanie workami z piaskiem różnego rodzaju obiektów inżynierskich, takich jak: przepusty drogowe, studzienki (instalacyjne, kanalizacyjne, deszczowe), przepustów drogowych, etc.
  • budowanie przenośnych (stalowych) zapór paletowych do zabezpieczenia przeciwpowodziowego obiektów budowlanych na terenach zalewowych.

Ćwiczenia odbyły się we współpracy z Komendą Miejską PSP we Wrocławiu, PGW Wody Polskie, Wodnym Ochotniczym Pogotowie Ratunkowym we Wrocławiu, Wodną Służbą Ratowniczą we Wrocławiu oraz Urzędem Miejskim we Wrocławiu.


Autor tekstu: mł. bryg. Zbigniew Piasecki,
Fotografia nagłówkowa: KM PSP Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »