Ćwiczenia ratownicze podkarpackich strażaków „Tarnobrzeg 2022”

Blisko 100 podkarpackich strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych uczestniczyło w ćwiczeniach „Tarnobrzeg 2022”. Manewry odbyły się w środę, 7 września na terenie powiatu tarnobrzeskiego.

Manewry, w formie praktycznych ćwiczeń zostały zorganizowane w celu doskonalenia organizacji działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty KSRG oraz podmioty współdziałające z systemem, podczas:

  • gaszenia pożaru statku powietrznego oraz pożaru powstałego na rozległych obszarach leśnych,
  • ewakuacji osób poszkodowanych ze strefy zagrożenia podczas wypadku w komunikacji lotniczej,
  • udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wypadku w komunikacji lotniczej,
  • ewakuacji osób poszkodowanych z trudnodostępnego terenu leśnego,
  • poszukiwania osób zaginionych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych,
  • wypompowywania wody z obszarów zalanych po przerwaniu wałów przeciwpowodziowych.

Ćwiczenia umożliwiły także doskonalenie współdziałania pomiędzy PSP, a Grupą Ratowniczą ASAR w zakresie organizacji łączności pomiędzy służbami, współdziałania w zakresie udzielania KPP i poszukiwania osób zaginionych na obszarach leśnych.

Ćwiczący mierzyli się z szeregiem zadań ujętych w dwóch epizodach.
W wyniku intensywnych i długotrwałych opadów deszczu na terenie północnej części województwa podkarpackiego dochodzi do znacznego podniesienia poziomu wód w rzekach. Mimo prowadzonych działań zapobiegawczych dochodzi do przelania, a następnie przerwania wału przeciwpowodziowego jednej z rzek. Woda rozlewa się na przyległe do rzeki miejscowości. W związku z ukształtowaniem terenu na znacznym obszarze powstaje rozlewisko wodne, z którego nie można w sposób naturalny odprowadzić wody. Zachodzi konieczność wypompowania wody przy użyciu pomp będących w dyspozycji jednostek ksrg.

W skutek nagłego pogorszenia warunków pogodowych, na skraju rozległego terenu leśnego dochodzi do wypadku małego samolotu turystycznego, na pokładzie którego podróżowało 6 osób. Samolot spada na ziemię, a następnie zapala się, co w konsekwencji powoduje pożar poszycia leśnego. Jedna z osób podróżujących samolotem doznaje niegroźnych obrażeń i zachowując przytomność ewakuuje pozostałe osoby z wraku. Jedna z osób ewakuowanych w wyniku doznanego szoku oddala się od miejsca wypadku w nieznanym kierunku. Pożar zostaje zauważony przez kierowcę samochodu jadącego drogą powiatową prowadzącą przez leśny kompleks, a następnie zgłoszony do CPR.

Przebieg manewrów nadzorował podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec

Razem ze strażakami z powiatów kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego oraz wytypowanych pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego w manewrach uczestniczyli funkcjonariusze Policji, ratownicy ASAR, przedstawiciele gminnego zarządzania kryzysowego oraz nadleśnictwa Rozwadów.

Ćwiczenia zostały zorganizowane przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.

Opracowanie: bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie
Zdjęcia: KW PSP w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »