Ćwiczenia służb na bydgoskim lotnisku

We wtorek odbyły się ćwiczenia na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Scenariusz zakładał awaryjne lądowanie samolotu pasażerskiego. W ćwiczenia zaangażowano szereg służby, których celem było zgrywanie się podczas zdarzenia z dużą liczbą osób poszkodowanych.

We wtorkowych (16.04) ćwiczeniach wzięły udział służby portu lotniczego, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, a także druhowie z jednostek OSP i zespoły ratownicze z bydgoskiej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, przedstawiciele miejskiego i wojewódzkiego zarządzania kryzysowego. W rolę pozorantów wcielili się m.in. studenci Katedry Medycyny Ratunkowej – Collegium Medicum UMK oraz przedstawiciele PCK.

Działania poszczególnych służb wynikały z dwóch założonych epizodów: pożaru lądującego awaryjnie samolotu oraz ewakuacji około 120 osób, które znajdowały się na zadymionym pokładzie maszyny. Posłużono się przy tym samolotowymi trenażerami, które znajdują się na terenie bydgoskiego lotniska. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie i utrwalenie działań służb w przypadku zagrożenia kryzysowego oraz doskonalenie zasad współpracy między poszczególnymi podmiotami. Przeprowadzone symulacje służyły przygotować służby do reakcji na wystąpienie zagrożenia, jakie niesie ze sobą wypadek statku powietrznego poza lotniskiem oraz pożar paliwa lotniczego.

W ćwiczeniach aktywny udział wzięli ratownicy z Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., a także strażacy z jednostek nr 1 i 4 KM PSP Bydgoszcz, JRG Szkoły Podoficerskiej PSP i druhowie OSP Brzoza, OSP Nowa Wieś Wielka i OSP Białe Btłota.

Fotorelacja: Zespół Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »