Dodatkowe miliony dla PSP na projekt KOLEJ

Dodatkowe miliony złotych dostanie Państwowa Straż Pożarna na realizację zadań w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”. Środki te pozwolą na zakup pojazdów pomocnych przy zwalczaniu takich zagrożeń jak epidemia COVID-19.

W piątek (8.05) zawarty został aneks do umowy projektu Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I, prowadzonego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ), oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce. Podpisanie aneksu odbyło się na specjalnie zorganizowanej wideokonferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, którą reprezentował zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Krzysztof Hejduk.

Dzięki temu aneksowi budżet projektu zostanie zwiększony o 64 miliony złotych, z czego 54,4 mln zł pochodzić będzie ze środków programu Infrastruktura i Środowisko. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup dwudziestu samochodów specjalistycznych ze sprzętem ochrony układu oddechowego (Pgaz) i ośmiu samochodów do dekontaminacji – czyli usuwania skażenia w budynkach i pojazdach jednostek PSP, ale też do dekontaminacji samych ratowników czy poszkodowanych osób.

Głównym celem projektu jest optymalna efektywność prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie kolejowym przez Państwową Straż Pożarną na obszarze Polski. Natomiast podpisanie aneksu na dodatkowe środki ma związek z aktywnym udziałem Państwowej Straży Pożarnej w zwalczaniu epidemii COVID-19 i innych podobnych zagrożeń. Wraz z zawarciem nowego aneksu wartość projektu Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I wzrośnie do ponad 328,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne osiągnie wysokość niemal 277,2 mln zł.

Jest to kolejny aneks do projektów unijnych, których beneficjentem jest Komenda Główna PSP w związku z nowymi wyzwaniami. Przed miesiącem, dofinansowany, kwotą 11 milionów złotych, został projekt Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV. Za te środki PSP zamierza kupić środki ochrony indywidualnej, mobilne laboratorium dla jednej ze Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego PSP, która specjalizuje się w reagowaniu na zagrożenia biologiczne, pojemniki do transportu materiałów CBRNE, zestawy do dezynfekcji pomieszczeń w przypadku likwidacji zagrożenia biologicznego (fumigacja lub ozonowanie), kolejne mikrobusy do przewozu osób, sprzętu oraz materiałów.

Fotografia nagłówkowa: mł. bryg. Karol Kierzkowski, KW PSP Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »