ELEKTROCIEPŁOWNIA 2022: Międzywojewódzkie ćwiczenia w Toruniu i okolicach

W dniach 29-30 czerwca na terenie Torunia i okolicznych miejscowości przeprowadzono pierwsze w tym roku międzywojewódzkie ćwiczenia ratownicze. W ćwiczeniach pod kryptonimem „Elektrociepłownia 2022” uczestniczyło ok. 300 strażaków z czterech północnych województw kraju.

W środę i czwartek (29-30.06) na terenie Torunia i powiatu toruńskiego przeprowadzono międzywojewódzkie ćwiczenia ratownicze „Elektrociepłownia 2022”. Wszystko zaczęło się jednak poprzedniego dnia. Tłem dla ćwiczeń było wtargnięcie we wtorek (28.06) grupy migrantów na teren toruńskiej elektrociepłowni. Zakład jest jedynym producentem energii cieplnej oraz elektrycznej dla miasta i jego okolic.

Okupują zakład w stanie dużego wzburzenia. Istnieją obawy, że w tym miejscu mogą pojawić się zagrożenia, wymagające interwencji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo – czytamy w jednej z pierwszych relacji umieszczonych na profilu poświęconym ćwiczeniom w mediach społecznościowych.

Sytuacja wygląda bardzo poważnie. Ponadto występuje duże ryzyko wystąpienia innych niebezpiecznych zdarzeń. Podjęto więc decyzję o zadysponowaniu na teren Torunia sił i środków PSP z województwa kujawsko-pomorskiego, a także pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Wśród zadysponowanych jednostek były również grupy ratownicze różnych specjalności (ratownictwo chemiczne, techniczne, wysokościowe).

W trakcie dwudniowych ćwiczeń przeprowadzono szereg założeń o różnym stopniu skomplikowania. Niemal każde łączyło w sobie elementy różnych specjalności ratownictwa: chemicznego z wysokościowym, czy technicznym. Każde z nich wymagało zastosowania procedur kwalifikowanej pierwszej pomocy KSRG. Założenia realizowano zarówno w porze dziennej, jak też w nocy.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia przygotowania sił i środków COO KSRG do zwalczania skutków zdarzeń długotrwałych i o dużych rozmiarach, powstałych w wyniku wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, wymagających udziału grup specjalistycznych. Umożliwiły one także sprawdzenie stopnia przygotowania kadry dowódczej województwa kujawsko-pomorskiego do prawidłowego kierowania działaniami ratowniczymi na wszystkich poziomach. Doskonalono również współdziałanie grup ratowniczych różnych specjalizacji oraz współpracę z Policją, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Państwowym Ratownictwem Medycznym, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Siłami Zbrojnymi RP, w tym Wojskową Strażą Pożarną oraz Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ćwiczeniach wzięło udział około 300 strażaków i 80 pojazdów PSP i ochotniczych straży pożarnych. Były to pierwsze z cyklu czterech ćwiczeń międzywojewódzkich w tym roku. Wczoraj (30.06) z przebiegiem ćwiczeń zapoznał się zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Arkadiusz Przybyła. Towarzyszyła mu przebywająca w Polsce delegacja Służby Zarządzania Kryzysowego MSW Gruzji.

Foto: KM PSP Toruń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »