OSP z ukraińskiej Prokurawy odebrała sprzęt z programu „Polska pomoc”

3 lutego 2021 r. we wsi Prokurawa, która należy do gromady kosmackiej w obwodzie iwanofrankiwskim, dobiegła końca realizacja projektu „Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Prokurawie”, finansowanego w ramach programu „Polska pomoc” ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Ochotnicza Straż Pożarna we wsi Prokurawa została powołana przez gromadę w 2019 roku w ramach międzynarodowego programu ULEAD z Europą, finansowanego przez UE – gromada Kosmacka została wyłoniona w otwartym konkursie spośród ponad 140 zgłoszeń. Wolontariusze wzięli udział w kursach w Państwowej Służbie Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (która zapewniła także samochód strażacki), polscy specjaliści pomogli stworzyć zespół i plan bezpieczeństwa, a także gościli przedstawicieli społeczności na wizycie studyjnej, gdyż w Polsce jest ok. 700 000 strażaków ochotniczych! Wolontariusze sami zbudowali remizę strażacką, a gromada wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP wyposażyła ich w podstawowe środki ochrony indywidualnej.

Po 2 latach intensywnej pracy, w trakcie których zespół zwiększył się do 15 osób, gromada otrzymała pomoc z Polski w postaci nowoczesnego modułu przeciwpożarowego na przyczepie, którą można podłączyć do dowolnego samochodu i szybko dotrzeć pożar w najbardziej niedostępnych zakątkach społeczności górskiej. Gmina otrzymała również zestaw innego sprzętu gaśniczego i remontowego: gaśnice do budynków użyteczności publicznej, generatory, ładowarki, maski gazowe, węże strażackie i pistolety itp. Całkowity koszt projektu wyniósł 11 tysięcy euro (około 375 tysięcy hrywien).

„Tworzenie i działalność ochotniczych jednostek straży pożarnych jest tym, co naprawdę aktywizuje społeczność, jednoczy ludzi dla wspólnego dobra, a docelowo pomaga tworzyć społeczeństwo obywatelskie, sprawia, że ludzie ​​czują się odpowiedzialni za teren, na którym żyją, za swoją małą ojczyznę.” – powiedziała podczas spotkania z przedstawicielami ochotniczej straży pożarnej Eliza Dzwonkiewicz, Konsul Generalny RP we Lwowie. „Polscy strażacy od wielu lat przekazują swoim ukraińskim kolegom doświadczenie i wiedzę, a współpraca jest owocna i trwa bez przerwy. Bardzo się cieszę, że w ten sposób polepsza się stan bezpieczeństwa w ukraińskich gminach. Możliwość obserwowania tego procesu i bezpośredniego uczestniczenia w nim naprawdę sprawia dużą radość.”.

„Polska Pomoc” to program polskiej współpracy rozwojowej, realizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP we współpracy z agencjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi strukturami krajów partnerskich, a także aktywne działania w organizacjach międzynarodowych. Najwyższym celem Polskiej pomocy jest wspieranie nieustannego rozwoju społeczeństwa i gospodarki w krajach rozwijających się, wdrażanie inicjatyw mających na celu ograniczenie ubóstwa, polepszenie stanu zdrowia ludności, podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców, wspieranie procesów demokratyzacji i reform państwowych, budowanie nowoczesnych instytucji państwowych, promowanie praw człowieka i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Ukraina jest jednym z krajów priorytetowych w realizacji koncepcji programu.

Źródło, foto: Ambasada RP w Kijowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »