Informacja o uroczystościach pogrzebowych śp. kpt. Marcina Glinki

W najbliższy piątek odbędą się uroczystości pogrzebowe śp. kpt. Marcina Glinki. Funkcjonariusz Komendy Głównej PSP zginął w wypadku samochodu służbowego, którym jechali trzej funkcjonariusze, członkowie grupy operacyjnej KG PSP. Wracali z miejsca dużego pożaru w województwie dolnośląskim.

Uroczystości pogrzebowe śp. kpt. Marcina Glinki, który zginął w wypadku drogowym na służbie odbędą się w najbliższy piątek. Rozpoczną się Mszą Świętą żałobną o godzinie 11:00 w kościele p.w. Świętej Rodziny na warszawskim Ursusie (ul. Świętej Rodziny 1). Po Mszy uroczystości przeniosą się na cmentarz Parafii p.w. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na Włochach (ul. Na Krańcu 1).

Tragiczny wypadek, w wyniku zmarł kpt. Marcin Glinka miał miejsce w sobotę nad ranem na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Strażacy – członkowie grupy operacyjnej KG PSP – wracali z miejsca pożaru w miejscowości Osła w powiecie bolesławieckim. Busem marki Mercedes jechało trzech funkcjonariuszy PSP. Auto rozbiło się na barierach drogowych. Wszyscy trzej zostali zabrani do szpitala. Niespełna 35-letni kpt. Marcin Glinka zmarł w drodze do szpitala.

Wspomnienie śp. kpt Marcina Glinki

Kpt. Glinka urodził się 20 września 1987 r. w Koszalinie. W 2009 r. ukończył studia licencjackie na Akademii Pomorskiej w Słupsku na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, kierunek Ratownictwo Medyczne. W 2012 r. uzyskał natomiast tytuł magistra, kończąc z bardzo dobrym wynikiem studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, kierunek Zdrowie Publiczne. Ponadto, w 2014 r. ukończył studia stacjonarne I stopnia dla osób cywilnych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa.
Kpt. Marcin Glinka systematycznie podnosił kwalifikacje ogólne i specjalistyczne. 7 lipca 2020 r., Uchwałą Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nadano mu stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął 1 grudnia 2012 r. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy. W kolejnych latach zdobywał praktykę zawodową na stanowisku młodszego ratownika i ratownika. Do Komendy Głównej PSP został przeniesiony 10 października 2017 r. Na początku pełnił służbę na stanowisku inspektora, a następnie specjalisty i starszego specjalisty w Wydziale Przetwarzania Danych Operacyjnych, Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. 1 sierpnia 2022 r. został mianowany na stanowisko specjalisty dziedzinowego w Biurze Planowania Operacyjnego KG PSP.

Decyzją Komendanta Głównego PSP, kpt. Glinka został wyznaczony do zespołu mającego na celu opracowanie koncepcji szkolenia ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy II (KPP II) oraz standardu ambulansu – pojazdu wsparcia ratownictwa medycznego dla potrzeb KSRG.
Posiadane przez niego wykształcenie medyczne było również nieocenione w kontekście działań humanitarnych na rzecz narodu ukraińskiego. Z tego powodu został koordynatorem działań prowadzonych przez ratowników PSP, wspierających transport poszkodowanych żołnierzy ukraińskich do Polski specjalnym pociągiem medycznym.

W 2018 r. został odznaczony przez Ministra Zdrowia odznaką „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, a w 2020 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

– czytamy w komunikacie Komendy Głównej PSP.

Marcin Glinka pozostawił żonę i dwójkę małych dzieci. W pamięci przełożonych i współpracowników zapisał się jako oddany funkcjonariusz, wzorowy strażak i serdeczny kolega, przyjaciel.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Wrocław: Wypadek grupy operacyjnej KG PSP. Jeden z członków zmarł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »