Małopolskie. Ponad 9 mln na wsparcie zadań na rzecz OSP

Po raz osiemdziesiąty obradował Sejmik Województwa Małopolskiego. Podczas sesji radni wojewódzcy podjęli szereg uchwał, na mocy których samorząd wojewódzki udzieli pomocy finansowej gminom na zadania związane z ochroną przeciwpożarowej. Rozdzielono pomoc o łącznej wartości ponad 9 mln zł.

LXXX sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego odbyła się w poniedziałek (26.02). W jej trakcie radni podjęli trzy uchwały w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej gminom na zadania związane z ochroną przeciwpożarową. Beneficjentami tej pomocy będą ochotnicze straże pożarne z całego województwa małopolskiego. Całkowita wartość pomocy to blisko 9,2 mln złotych. Rozdział środków przeprowadził Zarząd Województwa Małopolskiego.

Największe wsparcie to coroczny program „Małopolskie OSP 2024”, w którym przyznano 322 dotacje gminom (z przeznaczeniem dla 836 jednostek OSP) na kwotę 8,6 mln zł. Samorząd dofinansuje realizację prac budowlano-remontowych (126 dotacji na kwotę ponad 5 mln zł), zakup samochodów strażackich lub pojazdów typu quad (46 dotacji na kwotę 970 000 zł, w tym 30 samochodów i 16 pojazdów typu quad), zakup odzieży specjalistycznej i kursów KPP ( 149 dotacji na kwotę ok. 2,5 mln zł), a także zakup pompy o wydajności 10 tys. litrów na minutę dla OSP Korzenna-Centrum (dotacja w wys. 80 000 zł).

 

Listy beneficjentów programu „Małopolskie OSP 2024”

Pomoc finansowa na rzecz zespołów ratowniczych OSP z psami

Podobnie jak w poprzednich latach samorząd wsparł również gminy, w których działają jednostki OSP posiadające w swojej strukturze zespoły ratownicze z psami. Takie zespoły działają w gminach: Kęty (OSP Kęty – 40tys. zł), Kocmyrzów-Luborzyca (OSP Goszcza – 40 tys. zł), Limanowa (OSP Męcina – 15 tys. zł), Liszki (OSP Mników – 15 tys. zł), Łososina Dolna (OSP Tęgoborze – 20 tys. zł), Myślenice (OSP GPR Myślenice – 40 tys. zł), Wieprz (OSP Wieprz – 40 tys. zł) Miasto Kraków (OSP GRS Kraków – 30 tys. zł) i Miasto Nowy Sącz (OSP GRS Nowy Sącz – 30 tys. zł). Gminy, w których działają wymienione jednostki otrzymają łącznie 270 tys. złotych z przeznaczeniem dla tych zespołów.

Pomoc dla gmin z najaktywniejszymi jednostkami

Ponadto Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał środki finansowe (po 10 tys. zł) dla 19 gmin, na terenie których działają jednostki OSP, które wykazały się w ub. roku najwyższą aktywnością interwencyjną w swoich powiatach. Z tej formy pomocy skorzystają następujące gminy: Biecz (OSP Biecz), Brzeszcze (OSP Brzeszcze), Bukowno (OSP Bukowno-Miasto), Czchów (OSP Czchów), Miasto Grybów (OSP Grybów-Biała), Jabłonka (OSP Jabłonka), Miasto Jordanów (OSP Jordanów), Kalwaria Zebrzydowska (OSP Kalwaria Zebrzydowska), Koszyce (OSP Koszyce), Kościelisko (OSP Kościelisko), Krzeszowice (OSP Krzeszowice), Libiąż (OSP Libiąż), Miasto Limanowa (OSP Łososina Górna), Łapanów (OSP Łapanów), Miechów (OSP Falniów), Niepołomice (OSP Niepołomice), Pcim (OSP Pcim), Szczucin (OSP Szczucin) i Tuchów (OSP Tuchów).

Radni zgodzili się również ponownie przyznać pomoc finansową czterem gminom. Chodzi o gminy: Mucharz, Pałecznica, Poronin i Zakopane, które w zeszłym roku otrzymały pomoc finansową na prace remontowe w remizach i zakup samochodów bojowych. Zadań tych nie były jednak w stanie zrealizować w terminie, co wiązało się z koniecznością zwrotu otrzymanych dotacji. Na początku tego roku samorządowcy z tych gmin zwróciły się z wnioskami o ponowne przyznanie pomocy na te działania.

Mając powyższe na uwadze, Sejmik Województwa Małopolskiego udziela pomocy finansowej na rzecz;
1.Gminy Mucharz w wysokości 20 000 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jaszczurowa,
2.Gminy Pałecznica w wysokości 20 000 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pałecznica,
3.Gminy Poronin w wysokości 20 000 zł na prace budowlano – remontowe w remizie OSP Stasikówka,
4.Gminy Zakopane w wysokości 30 000 zł na prace budowlano – remontowe w remizie OSP Zakopane – Olcza.

– napisano w uzasadnieniu czwartej rozpatrywanej w poniedziałek uchwały dotyczącej pomocy gminom na zadania własne z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Tym samym całkowita wartość pomocy finansowej województwa małopolskiego na rzecz gmin i działających w nich OSP wynosi 9 166 677 zł.

Fotografia nagłówkowa, ilustracyjna: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »