Ministerialne nie dla podniesienia górnej granicy wieku dla strażaków OSP

Problem z zebraniem załogi na wyjazd to codzienność wielu OSP. Wiele wskazuje na to, że z czasem problem będzie się nasilał. Sposobem na zmianę tego trendu mogłoby być podwyższenie granicy wieku pozwalającego na udział w akcjach z 65 do 70 lat. MSWiA jest jednak przeciwne temu pomysłowi.

W remizach OSP z każdym rokiem przybywa nowych samochodów i sprzętu pożarniczego. Niestety, w wielu miejscach problem stanowią ludzie, a raczej ich brak. Nowoczesny, nawet najlepiej wyposażony samochód, bez załogi, jest tylko samochodem. Tym czasem, wielu młodych – potencjalnych ochotników na ochotnika – wybiera ucieczkę za pracą lub edukacją do większych miejscowości, albo za granicę. Starsi, wraz z wiekiem i upływem czasu, tracą uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczych. Szczególnie palący problem dla wielu ochotniczych straży pożarnych, to zebranie załogi na wyjazd w porze dziennej, gdy wielu członków jednostek jest w szkole, albo pracy. Wówczas taka jednostka musi zrezygnować z wyjazdu, albo wyjeżdżać w niekompletnej obsadzie, co nie jest zbyt mile widziane przez Państwową Straż Pożarną.

Jednym ze sposobów na ułatwienie funkcjonowania takim ochotniczym strażom pożarnym mogłoby być podniesienie górnej, ustawowej, granicy wieku pozwalającej strażakom-ochotnikom na uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych z 65 do 70 lat. Z taką inicjatywą, pod koniec maja, w interpelacji do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, wystąpił poseł na Sejm RP, Filip Kaczyński. Jak zastrzega poseł, z takim pomysłem zwrócili się do niego sami strażacy-ochotnicy, dostrzegający w swoich jednostkach problem z zebraniem załogi na wyjazdy ratownicze. Co ważne, zgodnie z propozycją, taka zmiana dotyczyłaby wyłącznie druhów pełniących funkcje kierowcy, albo dowodzącego zastępem, którzy posiadają odpowiednie przeszkolenie oraz aktualne badania lekarskie.

Na stanowisko kierownictwa resortu w tej sprawie musieliśmy czekać do sierpnia. W imieniu Mariusza Kamińskiego i w uzgodnieniu z Komendą Główną PSP, odpowiedzi na interpelację udzielił sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik, nadzorujący sprawy ochrony przeciwpożarowej.

Resort o propozycji posła Filipa Kaczyńskiego wyraża się negatywnie. W opinii resortu obecnie obowiązujące wymagania ustawowe odnośnie górnej granicy wieku dla czynnych członków OSP należy uznać za właściwe.

Ustalenie powyższych granic wiekowych opiera się na obiektywnych wskaźnikach poziomu wydolności organizmu i sprawności psychomotorycznej oraz uwzględnia ryzyka związane z potencjalnym niedostosowaniem możliwości psychofizycznych osób po 65 roku życia do wymagań i obciążeń uwarunkowanych specyfiką działań ratowniczych – przypomina wiceminister Maciej Wąsik.

W zaprezentowanym stanowisku Maciej Wąsik wyjaśnia, że przyjęty w ustawie przedział wieku 18-65 lat służy zapewnieniu bezpieczeństwa, zarówno druhom przekraczający 65 rok życia, jak również ich współpracownikom oraz osobom ratowanym. Z kolei podniesienie górnej granicy wieku do 70 lat, pomimo posiadanych badań lekarskich przez strażaka, zwiększyłoby ryzyko zagrożeń związane z osłabieniem potencjału ratowniczego zastępu.

Pełna treść interpelacji oraz odpowiedź dostępne są na stronach sejmowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »