Nowy GCBA dla wschowskich strażaków

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. zrealizowała zadanie pod nazwą „Doposażenie KSRG w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy”. W ramach realizacji zadania w dniu 12.10.2021 r. nastąpiło odebranie przedmiotu zamówienia. Pojazd przewidziano do użytkowania w jednostce ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie.

Głównym celem zadania jest poprawa stanu ochrony środowiska i zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi poprzez:

  • modernizację istniejącego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa lubuskiego poprzez zakup 1 samochodu ratowniczo-gaśniczego,
  • poprawa efektywności działań ratowniczych poprzez wprowadzenie sprzętu przeznaczonego do użycia w trakcie działań ratowniczych, w tym działań ratowniczych w zakresie chemiczno-ekologicznym,
  • skrócenie czasu podjęcia natychmiastowej i skutecznej interwencji,
  • podniesienie poziomu infrastruktury ochrony środowiska na terenie województwa lubuskiego poprzez utrzymanie efektywności i skuteczności KSRG.

Ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze stanowią podstawowe wyposażenie JRG PSP, będąc pojazdami zazwyczaj jako jedne z pierwszych dysponowane do działań ratowniczych.

Pojazd zabudowany został przez Firmę Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp. z.o.o na podwoziu Scania z napędem 4×4, silnikiem o mocy 272 kW i kabiną dla 6 ratowników. Wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 5005 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 530 litrów, autopompę klasy A32/8, działko wodno-pianowe, instalację zraszaczową do ograniczania stref skażeń, wyciągarkę, maszt oświetleniowy, zabudowę pożarniczą pozwalającą na zamontowanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego (między innymi: aparaty ochrony dróg oddechowych – 6 kpl., armaturę wodno-pianowa, podręczny sprzęt burzący, zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych, agregat prądotwórczy, sprzęt łączności, pilarkę, piłę ratowniczą, wentylator oddymiający).

Podczas szkolenia dotyczącego obsługi zakupionego pojazdu z wyposażeniem przekazano informacje o celach zakupu, charakterystyce, sposobie użytkowania, możliwościach wykorzystania sprzętu oraz źródłach dofinansowania tj. środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Wartość zakupionego sprzętu to 1 179 570 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 560 000 zł.
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 400 000 zł.
  • budżetu Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. – 219 570 zł.

Źródło, foto: KW PSP Gorzów Wlkp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »