OSP-2022: Mazowiecki samorząd rozdzielił kolejną kasę dla OSP [LISTA BENEFICJENTÓW]

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął dziś uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w ramach programu OSP-2022. Pozyskane w ten sposób fundusze samorządy lokalne przeznaczą na dofinansowanie zakupu samochodów bojowych, a także specjalistycznego sprzętu.

Sejmik Województwa Mazowieckiego zajmował się na dzisiejszej sesji uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w ramach programu OSP-2022. Jest to drugi, obok Mazowieckie strażnice OSP-2022, program realizowany przez samorząd wojewódzki, a skierowany do gmin i OSP. Na jego realizację zaplanowano początkowo 11 mln złotych. Program, tak jak co roku, cieszył się dużym zainteresowaniem gmin. Komisja powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oceniła pozytywnie wnioski od 265 gmin, na łączną kwotę 11 812 945 zł.

Gminy mogły wnioskować o dofinansowanie zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych lub sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, czy też wyposażenia niezbędnego do utrzymania ubrań specjalnych strażaków. Dzięki zwiększeniu ogólnej puli środków wsparcie uzyskają wszystkie gminy, których wnioski uzyskały pozytywną ocenę. Maksymalne kwoty dofinansowania dla poszczególnych asortymentów wynoszą:

  • 100 tys. złotych w przypadku nowych średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem zamontowanym na stałe;
  • 80 tys. złotych w przypadku nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych;
  • do 50% (ale nie więcej jak 20 tys. złotych) w przypadku sprzętu specjalistycznego, środków ochrony osobistej i wyposażenia niezbędnego do utrzymania ubrań specjalnych strażaków.

Najwięcej z puli środków (8 720 tys. zł.) przeznaczono na dofinansowanie zakupu 94 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 84 gmin. Dofinansowanie do zakupu pozostałego sprzętu, o łącznej wartości 3 092 945 zł. trafi do kolejnych 181 gmin.

Biorąc pod uwagę oba realizowane przez samorząd mazowiecki programy, tegoroczne wsparcie dla gmin i jednostek OSP, będzie największe w ich wieloletniej historii. Łączna pula obu programów to niemal 18,4 mln złotych.

PEŁNA LISTA BENEFICJENTÓW

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Mazowieckie strażnice OSP 2022 rozstrzygnięty [LISTA BENEFICJENTÓW]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »