OSP w Witowie utworzyła grupę RIT

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowie (pow. tatrzański) utworzono grupę RIT. Członkowie zespołu zadbają o bezpieczeństwo strażaków pracujących w aparatach powietrznych, w zadymionych obiektach. Intensywne prace nad uruchomieniem grupy trwały nieco ponad trzy miesiące.

Po ponad trzech miesiącach intensywnych przygotowań Ochotnicza Straż Pożarna w Witowie koło Zakopanego poinformowała o utworzeniu grupy RIT. W tym czasie strażacy kompletowali niezbędny sprzęt, tworzyli bazę szkoleniową, a także zdobywali wiedzę szkoląc się pod okiem specjalistów. Grupa powstała pod koniec czerwca br.

Celem RIT (rapid intervention team, zespół szybkiej interwencji) jest ratowanie strażaków w przypadkach poważnych wypadków w szczególności podczas pożarów. Ritowcy ów cel osiągają poprzez takie działania jak: lokalizacja, dotarcie oraz ewakuacja i udzielenie pomocy rannym strażakom, a także monitorowanie czasu pracy w aparatach i likwidowanie zagrożeń stwarzających zagrożenie dla ratowników na miejscu zdarzenia. Z założenia zadanie to wykonuje wyznaczony wcześniej i odpowiednio przygotowany dwuosobowy zespół ratowników. Ci ratownicy po przybyciu na miejsce interwencji w zasadzie nie wykonują żadnych czynności, oczekując w gotowości na sygnał o ewentualnym wypadku strażaków pracujących w zadymionej, zamkniętej przestrzeni. Wówczas wkraczają do akcji.

Również przepisy obowiązujące polskich strażaków nakładają obowiązek wyznaczania rot asekuracyjnych. W praktyce jednak – zwłaszcza w mniejszych jednostkach PSP – polega to na tym, że funkcję tą powierza się strażakom, którzy podczas działań realizują inne niezbędne czynności, a w razie wypadku są od nich odrywani. Z kolei druhowie jednostek OSP na ogół nie przechodzą właściwych szkoleń.

Takie wyspecjalizowane zespoły funkcjonują obecnie w zaledwie kilku jednostkach PSP, m.in. na bazie stołecznych JRG 5 i 9. Właśnie na tych jednostkach wzorują się druhowie z Witowa. Obecnie w skład zespołu wchodzi 10 członków OSP, którzy mogą uczestniczyć w działaniach ratowniczych, a także przeszli odpowiednie przeszkolenie. Wiedzę i doświadczenia nabywali m.in. pod okiem instruktorów związanych z zespołem FireTrap.pl. Na tym jednak nie koniec, bowiem w trakcie szkolenia są kolejni ochotnicy.

Każdy członek naszej OSP jeżeli wyrazi chęć może zostać członkiem grupy RIT. Należy pamiętać, że jest to bardzo duży wysiłek, a tematyka nie jest prosta i wymaga dużego przygotowania teoretycznego i praktycznego zwłaszcza u strażaków OSP.

– mówi Portalowi Strażaka naczelnik OSP Witów Mateusz Machaczka.

Z założenia grupa ma objąć swym zasięgiem cały powiat tatrzański, którego głównym ośrodkiem jest miasto Zakopane. Gdyby zaszła taka potrzeba, druhowie są gotowi wspomóc również kolegów z sąsiedniego powiatu. W razie alarmowania zespołu do zdarzenia, w skład zastępu wejdzie minimum trzech strażaków: dowódca oraz rota asekuracyjna.

Na potrzeby grupy przygotowano terenowego forda rangera. Samochód oznaczono, a także wyposażono w sprzęt niezbędny do udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji poszkodowanych strażaków. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie powinno być trudności z dyspozycyjnością grupy także w porze dziennej. Na wyposażeniu grupy jest również elektroniczna tablica, która ułatwia monitorowanie czasu pracy rot ratowniczych w aparatach powietrznych.

Grupa RIT z Witowa jest jedną z pierwszych (o ile nie pierwszą) takich grup w polskich jednostkach OSP. Nie wykluczone jednak, że wkrótce pojawią się naśladowcy. Pierwsi zainteresowani odezwali się już do witowskich druhów.

Zaangażowani w tworzenie grupy strażacy dziękują wójtowi Gminy Kościelisko Romanowi Krupie oraz kierownictwu zakopiańskiej komendy PSP. Bez ich wsparcia grupa nie mogłaby powstać, a także działać.

Fotografia nagłówkowa: OSP KSRG Witów


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »