Pierwsza kobieta na stanowisku komendanta PSP

23 lutego 2023 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Gnieźnie miała miejsce uroczystość powołania pierwszej w Polsce Pani komendant powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.  Akt powierzenia obowiązków na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Gnieźnie dla bryg. Marty Kacprzyckiej wręczył komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak oraz wielkopolski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Dariusz Matczak.

Bryg. mgr inż. Marta Kacprzycka służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęła 29 lipca 2005 r. jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły została skierowana do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Zajmowała kolejno stanowiska: dowódca zastępu, dowódca sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP oraz specjalisty w Wydziale Operacyjnym i starszego specjalisty w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej KM PSP w Ostrołęce.

Z dniem 1 września 2017 r. przeniesiona do dalszego pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na stanowisku starszego specjalisty w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym. 1 kwietnia 2019 r. otrzymała mianowanie na zastępcę naczelnika wydziału, a następnie 5 marca 2020 r. miało miejsce mianowanie na stanowisko Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

Z dniem 25 lutego 2023 r. wielkopolski komendant wojewódzki PSP w Poznaniu powierzył brygadir Marcie Kacprzyckiej pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Gnieźnie.

Łącząc służbę z nauką, systematycznie podnosiła swoje kwalifikacje na wyższych uczelniach cywilnych jak i Państwowej Straży Pożarnej:

  • 2005- 2009- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, uzyskanie tytułu inżyniera pożarnictwa,
  • 2013-2015 – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, uzyskanie tytułu magistra inżyniera pożarnictwa,
  • 2020 – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studia podyplomowe w zakresie gospodarki, sprawozdawczości i rachunkowości budżetowej.

Odznaczona m. in.: Brązowym „Krzyżem Zasługi”, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Źródło: KG PSP, Foto: sekc. Kamila Kozłowska – KP PSP Gniezno


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »