Sejm rozpoczął prace nad ustawą o ochotniczych strażach pożarnych

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych było jednym z tematów poniedziałkowego posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Projekt został skierowany do podkomisji ds. rozwoju i promocji OSP. Ciąg dalszy jutro, na sali plenarnej.

Ze strony MSWiA w posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu Maciej Wąsik oraz zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adam Konieczny. Uczestnikami byli również prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak oraz wiceprezes ZG ZOSP RP Wiesław Leśniakiewicz. Prezentując projekt ustawy Maciej Wąsik zwrócił uwagę, że jest on odpowiedzią na wieloletnie postulaty środowisk ochotniczego pożarnictwa.

Proponowana ustawa to:

bardzo korzystny zbiór przywilejów i praw dla straży i strażaków ochotników – przekonywał wiceszef MSWiA

W trakcie dyskusji stanowisko do projektu ustawy przedstawił prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak. Związek podtrzymał swoje wcześniejsze negatywne stanowiska wobec potrzeby uchwalenia tej ustawy. Pozytywnie oceniana jest jedynie propozycja dotycząca wprowadzenia świadczeń ratowniczych, w postaci dodatków do emerytur. Szereg innych rozwiązań Związek określa jako ryzykowne i destrukcyjne. W opinii Związku wiele regulacji mogłoby z powodzeniem znaleźć się w obowiązującej ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

W toku dyskusji pojawiły się też zarzuty o chęci marginalizacji roli Związku OSP RP przez projektodawców. Projekt bowiem nie zawiera przepisów odnoszących się do Związku. Do zarzutów tych odniósł się Maciej Wąsik, który podkreślił, że ustawa obejmuje przede wszystkim regulacje związan e z działalnością ratowniczo-gaśniczą OSP.

Nie wiem, czemu tak to zostało odebrane. Nie chcę gumkować nigdzie związku i nie chcę go też wszędzie wpisywać – przekonywał.

Komisja zdecydowała o przekazaniu projektu do dalszych prac w podkomisji do spraw rozwoju i promocji ochotniczych straży pożarnych.

Posiedzenie podkomisji odbyło się bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia komisji. Posłowie przyjęli na nim projekt ustawy wraz z częścią zaproponowanych poprawek. Ośmioro członków podkomisji było za projektem. Jeden wstrzymał się od głosu. Najistotniejsze z nich były związane ze świadczeniami jakie miałyby przysługiwać strażakom ratownikom OSP za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach, a także w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu bądź szkody w mieniu w powyższych sytuacjach. Zgodnie z poprawkami będą mogli z nich korzystać strażacy ochotnicy OSP dysponowani nie tylko przez stanowiska kierowania PSP, ale również inne podmioty, w tym np. wójtów, czy świadków zdarzeń.

Utrzymano projektowany artykuł 31., w myśl którego wójtowie oraz ich zastępcy, skarbnicy gmin, sekretarze gmin, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta oraz radni będą mogli być członkami władz OSP, również tych, które prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Propozycja wzbudziła niemałe kontrowersje w kontekście przeciwdziałania i zwalczania korupcji. W tym punkcie podkomisja rozszerzyła przepis o osoby pełniące podobne funkcje na poziomie powiatu i województwa.

Zgodnie z propozycją projektodawców ustawa miałaby wejść w życie już z początkiem 2022 roku. Zagadką pozostaje czy uda się dochować tego terminu. Ciąg dalszy prac jutro (środa 1.12). Zgodnie z planem o godzinie 13:00 Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpatrzy stanowisko podkomisji. Zaś wczesnym wieczorem, na posiedzeniu plenarnym, komisja przedstawi sprawozdanie z prac nad ustawą. Wówczas Sejm wysłucha również oświadczeń klubów i kół poselskich.

Zapis posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (od godziny 14:55).

Zapis posiedzenia podkomisji do spraw rozwoju i promocji ochotniczych straży pożarnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »