Stępka pod budowę nowego statku pożarniczego Strażak-28 położona

W stoczni Remontowa Shipbuilding SA w piątek 20 sierpnia br. położono stępkę pod budowę nowego statku pożarniczego Strażak-28 (B-861-1), która w przyszłym roku  zasili flotę Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Protokół odbioru sekcji stępkowej podpisali: Dariusz Jaguszewski – członek zarządu Remontowa Shipbuilding SA, Grzegorz Pettke – dyrektor okrętowy Polskiego Rejestru Statków oraz Krystian Smużny – inspektor ds. technicznych w ZMPSiŚ SA.

Strażak-28 będzie nowoczesną jednostką, o długości 29,2 m i szerokości 10,47 m, wyposażoną w dwie potężne pompy FiFi o mocy 2700 m3/h każda, z uciągiem na palu 45t.

Statek będzie przeznaczony m.in. do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej przy przeładunkach, transporcie materiałów niebezpiecznych przez zbiornikowce przewożące gazy i ciecze łatwopalne, wymagające asyst jednostki pożarowej oraz zadań związanych z ratownictwem i bezpieczeństwem pracy portu Szczecin i Świnoujście.

Jednostka poza funkcjonalnością statku pożarniczego, będzie spełniać także funkcje holownicze, stąd uzyska klasę lodową L2.

Obecnie we flocie ZMPSiŚ SA są dwa statki pożarnicze. W Świnoujściu bazuje „Strażak-26”, który w pierwszej kolejności asystuje metanowcom dostarczającym skroplony gaz ziemny do terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W tym czasie w dyspozycji ZMPSiŚ jest „Strażak-24” mający bazę w Szczecinie.

Zakup nowego statku pożarniczego posiada dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Projekt „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna”.

Źródło: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
Foto: Sławomir Lewandowski/ PortalMorski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »