Nowym dodatkiem uatrakcyjnią służbę w PSP

Strażak rozpoczynający służbę na stanowisku stażysta otrzyma dodatkowe 544 złote. Tyle wyniesie proponowany przez MSWiA dodatek wdrożeniowy do służby. Jest to kolejny sposób resortu na przyciągnięcie chętnych do służby w PSP. Podobne rozwiązania zaproponowano dla pozostałych służb.

Rządzący zadają sobie od lat pytanie jak zwiększyć atrakcyjność służby w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek. Niestabilna sytuacja w bezpośrednim sąsiedztwie naszego kraju wręcz wymaga kadrowego wzmocnienia służb, w tym również Państwowej Straży Pożarnej. Tym razem MSWiA stara się zachęcić służbą potencjalnych nowych kandydatów.

Stąd wziął się pomysł dodatku wdrożeniowego do służby. Ministerstwo rozpoczęło już prace nad odpowiednią nowelizacją Rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Jego wysokość ustalono na 544 złote. Mieliby go otrzymywać strażacy zaszeregowani d0 1 grupy uposażenia zasadniczego. Będą to więc wszyscy nowoprzyjmowani do służby strażacy oraz pełniący już służbę na stanowisku stażysta. Wprowadzenie nowego dodatku spowoduje więc, że uposażenie zasadnicze wraz ze stałymi dodatkami wzrośnie do około 6 tys. złotych miesięcznie. Zostanie tym samym zrównana z najniższym wynagrodzeniem zasadniczym żołnierza zawodowego.

Zgodnie z szacunkami opisanymi w Ocenie Skutków Regulacji dodatek przysługiwałby średniorocznie ok. 2200 strażakom. Tylko w tym roku kosztowałoby to budżet państwa dodatkowe 13,7 mln złotych. Zaś w perspektywie najbliższych 10 lat aż 164,6 mln złotych. To oznacza konieczność dokonania zmian w budżecie państwa w zakresie wydatków Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie projekt rozporządzenia jest na etapie uzgodnień. Swoje stanowiska wyrażą również związki zawodowe zrzeszające funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Resort spraw wewnętrznych proponuje aby rozporządzenie nowelizujące weszło w życie w następnym dniu po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, ale z zastosowaniem do uposażeń strażaków od 1 maja br.

Podobne rozwiązania, skutkujące zrównaniem uposażeń z najniższym uposażeniem żołnierza zawodowego, MSWiA proponuje dla funkcjonariuszy rozpoczynających służbę w pozostałych formacjach nadzorowanych przez resort, tj. w Policji, Straży Granicznej, a także w Służbie Ochrony Państwa.


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »