W Sejmie o finansach na rozwój OSP w 2024 roku

W ubiegłym tygodniu odbyło się drugie posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych. Poświęcono je głównie rządowym informacjom na temat finansowego wsparciu z budżetu państwa rozwoju jednostek OSP.

W środę (20.03) odbyło się drugie posiedzenie Podkomisji stałej ds. rozwoju i promocji OSP w Sejmie RP X kadencji. Posłowie uzupełnili prezydium dziewięcioosobowego gremium, któremu przewodniczy poseł Bartosz Romowicz (Polska 2050-TD). Na wiceprzewodniczących wybrano Pawła Hreniak (PiS) i Zbigniewa Sosnowskiego (PSL-TD). Posłowie przyjęli również plan pracy podkomisji na pierwsze półrocze tego roku. Zgodnie z propozycją Bartosza Romowicza podkomisja ma zbierać się na co drugim posiedzeniu Sejmu, czyli (zgodnie z terminarzem posiedzeń izby) raz w miesiącu.

W dalszej części posiedzenia porządek przewidywał informację rządu na temat możliwości finansowania potrzeb sprzętowych i infrastrukturalnych Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków KPO oraz FEnIKS 2021-2027. Jednak zgodnie z informacją Ministerstwa Klimatu i Środowiska, z obu źródeł nie przewidziano środków dla ochotniczych straży pożarnych. Następnie głos zabrał Wiesław Leśniakiewicz, podsekretarz stanu w MSWiA, który przedstawił informację na temat finansowego wsparcia ochotniczych straży pożarnych z budżetu państwa w bieżącym roku.

Zgodnie z informacją Leśniakiewicza, w tegorocznym budżecie państwa na wsparcie ochotniczych straży pożarnych przewidziano łącznie około 262 mln złotych. Kwotę około 73 mln złotych przewidziano na dotacje dla ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jak zaznaczył jest to kwota niezmieniana od lat, chociaż liczba OSP włączonych do systemu z każdym rokiem rośnie. Z tej puli, ok. 26 mln złotych przeznaczono na wydatki bieżące, a pozostałe 46 mln na wydatki majątkowe. Na wsparcie ochotniczych straży pożarnych z budżetu MSWiA przewidziano również kwotę 189 mln złotych. Z tej puli aż 150 mln złotych – jak poinformował wiceszef MSWiA – to pieniądze, które były przeznaczone na realizację programu dedykowanego dla jednostek OSP spośród gmin do 20 tys. mieszkańców, które miały najwyższą frekwencję w ostatnich wyborach parlamentarnych.

Co dalej z „Bitwą o remizy”?

Jak wynika z wypowiedzi Wiesława Leśniakiewicza oraz obecnego na podkomisji zastępcy Komendanta Głównego PSP bryg. Pawła Frysztaka program „Bitwa o remizy” będzie zrealizowany, ale w innej formule.

(…) chcielibyśmy, by ten program nie nazywał się „Bitwa o remizy” – może nie jest to kwestia nazwy – tylko, żeby był to stały element wspierania gmin związany z rozwojem OSP. Żeby były to kwoty przechodzące na kolejne lata i żeby przede wszystkim były dedykowane na rozwój OSP, i nie koniecznie tylko dla gmin, które miały najwyższą frekwencję

– mówił wiceminister Wiesław Leśniakiewicz.

Zgodnie z jego deklaracją, resort spraw wewnętrznych chce, aby te środki pozostały w budżecie i  były przeznaczone na wsparcie rozwoju jednostek OSP, w tym również jednostek działających w KSRG. Już zapadła decyzja o rozszerzeniu zakresu rzeczowego programu. Tym samym środki te miałyby być przeznaczone m.in. na dofinansowanie zakupu sprzętu i pojazdów ratowniczo-gaśniczych, a nie tylko na remizy. Wsparcie ma jednak dotyczyć rozwoju w innych aspektach dotyczących poprawy bezpieczeństwa. Trwają też rozmowy z resortem klimatu i środowiska odnośnie doprecyzowania nowej formuły tego programu.

Nowe samochody dla OSP

Leśniakiewicz podał również wstępne liczby dotyczące zakupu nowych samochodów dla ochotniczych straży pożarnych. Zgodnie z ustaleniami Komendy Głównej PSP, w tym roku do ochotniczych straży pożarnych miałoby być zakupionych około 699 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Przy czym dofinansowanie ze środków budżetu państwa miałoby uzyskać około 235 pojazdów. W pozostałych przypadkach zakupy są realizowane z udziałem innych środków, w tym m.in. funduszy unijnych, czy budżetów marszałkowskich. Nie są to jednak plany ostateczne.

Wiesław Leśniakiewicz zapowiedział, że plany te będą jeszcze weryfikowane. Zwrócił też uwagę, że w budżetach funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidziano ok. 37 mln złotych na dofinansowanie samochodów, po około połowie w puli NFOŚiGW i funduszy wojewódzkich ogółem.

W trakcie posiedzenia podejmowano również szereg innych tematów. Pojawiły się propozycje, aby MSWiA i KG PSP rozpatrzyły możliwość większego zaangażowania swoich środków w dofinansowanie samochodów. Jak zauważył wiceprzewodniczący podkomisji Zbigniew Sosnowski bardzo często jest tak, że gmina i budżet państwa „dzielą się” kosztem zakupu pojazdów po połowie, natomiast po przetargu okazuje się, że dofinansowanie rządowe to w praktyce ok. 40% wartości pojazdu. Wówczas ciężar znalezienia dodatkowych środków spada na – i tak mocno nadwyrężone – budżety gmin.

Podjęto również temat dofinansowań do letnich obozów dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. MSWiA proponuje, aby wykorzystać na ten cel środki z odpisu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, których dysponentem jest nadal Komendant Główny PSP. Ostatni poruszany wątek dotyczył trwającej modernizacji systemu wczesnego alarmowania i ostrzegania. Obejmuje ona m.in. wymianę ponad 4 tys. syren wchodzących w skład tego systemu, również zamontowanych na obiektach będących w dyspozycji ochotniczych straży pożarnych.

Zgodnie z planem kolejne posiedzenie podkomisji rozwoju i promocji OSP powinno odbyć się w okolicach 24 kwietnia br.

Fotografia nagłówkowa, ilustracyjna: PortalStrazaka.pl


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »