Waloryzacja i inne postulaty tematem spotkania związkowców z MSWiA

Wspólny komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz związków zawodowych służb podległych resortowi, po spotkaniu z 10 lipca 2023 roku.

Waloryzacja uposażeń w służbach, kwestie związane z postulowanym przez związki zawodowe progresywnym mechanizmem wynagrodzeń, zasady pełnienia dyżurów domowych, dojazdy do pracy i tzw. „mieszkaniówka” to tematy dzisiejszego spotkania wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych podległych resortowi.

Głównym tematem spotkania były kwestie związane z uposażeniami funkcjonariuszy. Rozmawiano o waloryzacji uposażeń od 1 stycznia 2024 r. Strona społeczna przedstawiła postulaty dotyczące możliwości wprowadzenia w służbach mundurowych MSWiA progresywnego mechanizmu wynagrodzeń. Zdaniem związków zawodowych taki system stanowiłby zachętę dla doświadczonych funkcjonariuszy do dłuższego pozostania w służbie. Strona rządowa zadeklarowała, że podczas kolejnego spotkania przedstawi analizę tej propozycji pod kątem skutków finansowych dla budżetu państwa.

Wiceminister Maciej Wąsik poinformował o dodatkowych środkach, które zostaną przeznaczone na fundusz nagród w związku z nadchodzącym Świętem Policji.

Strona związkowa przedstawiła również propozycje rozwiązań, które mogłyby poprawić warunki służby funkcjonariuszy. Dyskutowano m.in. o zasadach realizowania dyżurów domowych, ochronie prawnej funkcjonariuszy, kwestiach związanych z dojazdem do miejsca pełnienia służby oraz tzw. „mieszkaniówką”.

Strony rządowa i społeczna ustaliły, że kolejne spotkanie odbędzie się we wrześniu br.

W poniedziałkowym spotkaniu udział wzięli wiceminister Maciej Wąsik; przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Rafał Jankowski; wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Sławomir Koniuszy; wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej Dariusz Rubach; przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz; przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” Łukasz Kunek; wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” Dariusz Łazarczyk; przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa Krzysztof Hetman.

Fotografia nagłówkowa: MSWiA


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »