Dodatek wdrożeniowy do służby opublikowany w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 maja br. opublikowano rozporządzenie MSWiA, na mocy którego strażacy-stażyści otrzymają dodatek wprowadzający do służby. Jego wysokość ustalono na kwotę 544 złotych. Tym samym uposażenie strażaka wyniesie ok. 6000 złotych. Przepisy te mają zastosowanie od 1 maja.

W środę (29.05) pod pozycją 803 w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie MSWiA z dn. 24.05.2024 zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Na podstawie tego rozporządzenia strażakom-stażystom przyznano tzw. dodatek wprowadzający do służby, w wysokości 544 złotych miesięcznie. Takie rozwiązanie pozwoli na zrównanie uposażenia początkującego strażaka z minimalnym wynagrodzeniem żołnierza zawodowego, które wynosi ok. 6000 złotych brutto. Tu trzeba zaznaczyć, że dla funkcjonariuszy rozpoczynających służbę w pozostałych formacjach nadzorowanych przez MSWiA również przyjęto mechanizmy zmierzające do zrównania uposażeń nowych funkcjonariuszy.

Tym sposobem kierownictwo resortu spraw wewnętrznych chciało zachęcić potencjalnych kandydatów do wstępowania w szeregi PSP i pozostałych służb: Policji, Straży Granicznej, a także Służby Ochrony Państwa. Tego optymizmu nie podzielają jednak związki zawodowe działające w PSP. Nawet jeśli ich stanowisko względem projektu jest pozytywne, to dostrzegają wady zawartej w nim propozycji. Chodzi tu w szczególności o fakt, że strażak-stażysta będzie otrzymywał wyższe wynagrodzenie od doświadczonych funkcjonariuszy z wyższych grup zaszeregowania. Związkowcy zwracają również uwagę na fakt, że w przyszłości dotknie to również strażaków, objętych dodatkiem. To z racji tego, że strażacy stracą do niego prawo z chwilą mianowania na wyższe stanowiska służbowe. Przy zachowaniu obecnych regulacji, będą potrzebowali wówczas wielu lat na to, by ich wynagrodzenie wróciło do tego samego poziomu. To w opinii pożarniczych związków może zniechęcać do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Resort MSWiA jak na razie nie wystąpił z propozycjami, aby tą nierównowagę zniwelować.

Omawiane rozporządzenie weszło w życie z dniem następnym po jego publikacji, tj. w czwartek (30.05). Przepisy mają jednak zastosowanie od dnia 1 maja 2024. Dodatkiem objęci zostaną funkcjonariusze nowoprzyjmowani do służby, jak również wszyscy Ci, którzy już pełnią służbę na stanowisku stażysty.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Dodatek wdrożeniowy. Co na to strażackie związki?

Nowym dodatkiem uatrakcyjnią służbę w PSP


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »