Krajowe ćwiczenia ratownicze „Lubuskie Żywioły”

W dniach 28-30 marca na terenie województwa lubuskiego przeprowadzono krajowe ćwiczenie ratownicze pk. „Lubuskie Żywioły”. Zaangażowano w nie ponad 750 strażaków PSP i OSP oraz innych podmiotów. W tym czasie zrealizowano 17 scenariuszy zdarzeń wypadkowych.

Poniemiecka fabryki broni i amunicji DAG Alfred Nobel Krzystkowice / Nowogród Bobrzański w powiecie zielonogórskim była areną trzydniowych ćwiczeń ratowniczych „Lubuskie Żywioły”. Krajowe ćwiczenie ratownicze z udziałem m.in. strażaków z czterech województw przeprowadzono w dniach 28-30 marca bieżącego roku.

Tło dla ćwiczeń stanowiła sytuacja związana ze znalezieniem na terenie dawnej fabryki pojemników z niezidentyfikowanymi substancjami niebezpiecznymi. W dniu poprzedzającym rozpoczęcie ćwiczeń zebrał się wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczył wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Wówczas, po zapoznaniu z sytuacją i scenariuszem zapadła decyzja o przeprowadzeniu ćwiczeń.

Sztab ćwiczeń rozpoczął pracę 28 marca.

Ten dzień poświęcony był również na koncentrację sił i środków straży pożarnych oraz organizację bazy. W ćwiczenia zaangażowano siły i środki z województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego oraz kompanię szkolną Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Obecni byli także przedstawiciele Komendy Głównej PSP. Zgodnie ze scenariuszem na terenie poniemieckiej fabryki broni i amunicji w pobliżu Nowogrodu Bobrzańskiego ujawniono pojemniki z niezidentyfikowanymi materiałami niebezpiecznymi, które składowane są w 2 mogilnikach. Zadaniem służb realizujących ćwiczenia jest neutralizacja zagrożenia. Realizację tego zadania przewidziano na drugi dzień ćwiczeń.

Zgodnie z założeniem, drugiego dnia przystąpiono do neutralizacji zagrożenia.

Podczas tych działań, w strefie skażonej odpadami radioaktywnymi dochodzi do wypadku masowego, w którym ucierpiało ponad 80 osób. W trudnym terenie leśnym dochodzi do zderzenia pociągu pasażerskiego z autobusem i ciężarówką przewożącą materiały niebezpieczne. Neutralizacją niebezpiecznego ładunku zajmują się strażacy specjalizujących w ratownictwie chemicznym oraz specjalistyczne jednostki Sił Zbrojnych RP. W wyniku paniki dochodzi do serii kolejnych zdarzeń, które wymagają zaangażowania specjalistycznych grup ratowniczych z różnych dziedzin: wodnej, wysokościowej, technicznej czy poszukiwawczej. Działania ratowników są związane z udzieleniem pomocy osobom poszkodowanym uwięzionym na wysokości, pod wodą lub zasypanych ziemią, jak również osobom które zgubiły się w okolicznych lasach. Epizody realizowano także w porze nocnej.

W kolejnym dniu ćwiczeń również realizowano zaplanowane założenia. Były to m.in.: wybuch gazu w budynku socjalnym na terenie zakładu produkcyjnego, gdzie zawalił się dwukondygnacyjny obiekt; zawalenie się podczas prac remontowych mostu betonowego nad przepływającą rzeką, na którym znajdował się samochód osobowy z 3 osobami. W dalszym ciągu więc realizowano działania ratownicze wobec osób, które nagle znalazły się pod wodą, ziemią lub gruzami. Kontynuowano też działania związane z usunięciem materiałów składowanych w mogilnikach.

Po zrealizowaniu scenariusza ćwiczeń przeprowadzono odprawę. W jej trakcie podsumowano przebieg ćwiczeń. W ćwiczenia zaangażowano ponad 400 strażaków oraz ponad 350 przedstawicieli służb i instytucji współpracujących m.in.: Policji, Sił Zbrojnych RP, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Państwowej Agencji Atomistyki, Lasów Państwowych, służb sanitarno-epidemiologicznych i ochrony środowiska. Głównym celem ćwiczeń, oprócz doskonalenia własnych umiejętności, było doskonalenie współpracy strażaków z pozostałymi zaangażowanymi podmiotami.

„Lubuskie Żywioły” to pierwsze z cyklu ćwiczenia ratownicze, w których angażowano są siły i środki KSRG z kilku województw.

Zdjęcia: bryg. Karol Kierzkowski; bryg. Tomasz Traciłowski; st. kpt. Paweł Krótki; mł. kpt. Łukasz Nowak; asp. Maciej Krysiński; asp. Jan Połacik; str. Arkadiusz Sosnowski


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »