Nurkowy obóz doszkalający na jeziorze Hańcza

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego Augustów doskonaliła swoje umiejętności podczas obozu kondycyjno-doskonalącego w miejscowości Błaskowizna, który odbył się w dniach 20 -24.06.2022 r. na terenie pow. suwalskiego na jeziorze Hańcza.

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Białymstoku, a 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej (25 BKPow) z Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. „w sprawie wzajemnej współpracy w dziedzinie ratownictwa wysokościowego z wykorzystaniem śmigłowców, ratownictwa w transporcie lotniczym, ratownictwa wodnego oraz ratownictwa technicznego i medycznego”, augustowscy nurkowie PSP wspólnie z żołnierzami 25 BKPow i instruktorami nurkowania PSP z województwa podkarpackiego, doskonalili swoje umiejętności w wykonywaniu prac podwodnych w zakresie ratownictwa na dużych głębokościach. Wspólne ćwiczenia pozwoliły na wymianę doświadczeń i uwag co do specyfiki działań realizowanych na akwenach wodnych. Zabezpieczenie medyczne ćwiczeń stanowiła między innymi kontenerowa komora hiperbaryczna transportowana na przyczepie, którą przywieźli ze sobą żołnierze.

Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Dzierżek odwiedził ćwiczących podczas zajęć. Zaprezentowana została również komora hiperbaryczna, która na czas szkolenia stacjonowała w Komendzie Miejskiej PSP w Suwałkach.

Opracował/Foto: KW PSP Białystok – mł.bryg. Piotr Chojnowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »