Projekt budżetu na nowy rok przyjęty. Ile pieniędzy na PSP?

Rada Ministrów przyjęła w sierpniu projekt ustawy budżetowej na 2022 rok. Projekt budżetu trafił do dalszych prac w Radzie Dialogu Społecznego. Na tym i kolejnych etapach z pewnością będzie ulegał licznym modyfikacjom. Można jednak zakładać, że nakłady na Państwową Straż Pożarną, względem bieżącego roku, nieznacznie wzrosną.

Na posiedzeniu z 24 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2021 rok. Trafił on następnie do dalszych prac w ramach Rady Dialogu Społecznego. To oczywiście początek batalii o ostateczny kształt budżetu, z jakim trafi na biurko Prezydenta. Jednak projekt ten pozwala już określić w jakim kierunku będzie zmierzał budżet państwa, a w tym finansowanie działalności Państwowej Straży Pożarnej.

Jak wynika z przedłożonego projektu dochody budżetu państwa miałyby wynieść 475 625 466 tys. złotych. Z kolei wydatki zaplanowano na kwotę 505 635 466 tys. złotych. Wydatki na funkcjonowanie poszczególnych jednostek Państwowej Straży Pożarnej określono łącznie na poziomie 3 408 092 tys. złotych. Z tego 219 672 tys. złotych zaplanowano na działalność Komendy Głównej PSP. 230 589 tys. złotych to planowane wydatki na funkcjonowanie komend wojewódzkich PSP, zaś 2 957 831 tys. złotych zaplanowano na funkcjonowanie komend powiatowych i miejskich. Nie uwzględniając przesuniętych z budżetu na 2020 rok tzw. wydatków niewygasających (ponad 112 mln. złotych będących w dyspozycji KG i KW PSP) planowany na przyszły rok budżet jest większy o blisko 170 mln. złotych od tegorocznego.

Komenda Główna PSP

W planie budżetowym Komendy Głównej PSP (część Sprawy wewnętrzne w klasyfikacji budżetowej) zapisano kwotę 219 672 tys. złotych. Jest to o ponad 11 mln. złotych więcej w porównaniu z tegorocznym budżetem. Grubo ponad połowę tej kwoty, bo 122 487 tys. złotych, planuje się na bieżące wydatki. Wydatki majątkowe przewiduje się na takim samym poziomie jak w tegorocznym budżecie, tj. niespełna 64 mln. złotych. Kwotę 4 765 tys. złotych zaplanowano na rzecz świadczeń osób fizycznych, zaś na dotacje blisko 26,2 mln. złotych. Pozostałą część ( nieco ponad 2,4 mln złotych) stanowią środki na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym. W części budżetowej, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaplanowano również kwotę 39 mln. złotych na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Z tej puli współfinansowane będą m.in. zakupy sprzętu, samochodów pożarniczych i ekwipunku strażaków dla jednostek OSP.

Komendy wojewódzkie PSP

230 589 tys. złotych. Tyle w budżetach wojewodów zaplanowano na funkcjonowanie szesnastu komend wojewódzkich PSP. Najwięcej pieniędzy pochłoną oczywiście wydatki bieżące – w propozycji zapisano kwotę 216 674 tys. złotych. Inwestycje (wydatki majątkowe) przewiduje się na poziomie 8 055 tys. złotych. Z kolei wydatki na świadczenia dla osób fizycznych miałyby pochłonąć 4 658 tys. złotych. Pozostały 1 202 tys. złotych przewidziano na współfinansowanie projektów z udziałem środków unijnych. Budżet komend wojewódzkich ogólnie byłby wyższy o ponad 26 702 tys. złotych w odniesieniu do planu na rok 2021.

Komendy powiatowe/miejskie PSP

Zdecydowanie najwięcej, bo blisko trzy miliardy złotych (dokładnie 2 957 831 tys. złotych) miałyby wynieść nakłady na funkcjonowanie komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej. Z tego 2 938 279 tys. złotych, za pośrednictwem wojewodów, miałoby zasilić powiatowe budżety w zakresie bieżącej działalności tychże komend. W ogólnym planie budżetów wojewodów znalazła się również kwota 17 692 tys. złotych na zadania inwestycyjne komend powiatowych (miejskich), jak również 1 860 tys. złotych na współfinansowanie projektów unijnych.

Podsumowując…

Przedłożony projekt ustawy zakłada wiec wzrost nakładów na działalność Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do roku bieżącego. Różnica rzędu około 170-200 mln. złotych, nie stanowi jednak znaczącej zmiany w finansowaniu tej służby. Może natomiast wynikać ze wzrostu kosztów jej funkcjonowania. Zarówno w sferze uposażeń, jak też wydatków bieżących. Oczywiście, trzeba mieć świadomość, że w praktyce jest to projekt projektu ustawy budżetowej. Przed nim jeszcze daleka droga (tak w Radzie Dialogu Społecznego, jak też później w parlamencie) by stać się obowiązującym aktem prawnym. Na ostateczny kształt budżetu PSP w 2022 roku niewątpliwie będzie miała, zapowiadana od dawna, nowa ustawa modernizacyjna służb mundurowych. Pierwotnie nowy program miał rozpocząć się już w tym roku, jednak epidemia Covid-19 zniweczyła te plany.

Kierownictwo resortu spraw wewnętrznych od wielu miesięcy przekonuje, że nowy program jest już gotowy i lada chwila ujrzy światło dzienne. Choć do Sylwestra zostało stosunkowo niewiele czasu, to projekt ustawy nie został jeszcze opublikowany. Powodem odwleczenia się publikacji tego projektu mają być tarcia między MSWiA a „trzymającym łapę” na budżecie Ministerstwem Finansów. Nie wiadomo też, czy rząd zdecyduje się na skorzystanie z przepisów umożliwiających przeniesienie części wydatków, jako niewygasające, na nowy rok. Dobre wiadomości przynosi natomiast lektura projektu tzw. ustawy okołobudżetowej na przyszły rok. Otóż wiele wskazuje na to, że w przeciwieństwie do bieżącego roku, będzie możliwe utworzenie  funduszy nagród.

Fotografia nagłówkowa, ilustracyjna: MSWiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »