PSP w Wieliczce zyskała nową siedzibę

W Wieliczce odbyła się wczoraj uroczystość związana z otwarciem nowej siedziby Komendy Powiatowej i JRG PSP z magazynem przeciwpowodziowym. Strażacy zyskali nowoczesny obiekt z przestronną halą garażową dla pojazdów i sprzęt. Trwająca ponad 2 lata budowa pochłonęła 26 mln złotych.

W poniedziałek (18.09) późnym popołudniem odbyła się uroczystość oddania do użytku nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce. Do nowego obiektu przeniesiono również jednostkę ratowniczo-gaśniczą, a także magazyn przeciwpowodziowy. W uroczystym spotkaniu wzięli udział m.in. zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk, wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Obecni byli również przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także reprezentanci służb współpracujących Policji, Straży Granicznej i małopolskich OSP.

Kulminacyjnym punktem uroczystego apelu było przekazanie komendantowi powiatowemu PSP w Wieliczce mł. bryg. Leszkowi Kasińskiemu aktu przekazania nowego obiektu przez wojewodę małopolskiego, zastępcę komendanta głównego PSP i nadbryg. Piotra Filipka małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Zawodowi strażacy z Wieliczki zyskali tym samym nowoczesny obiekt o powierzchni użytkowej 2199,90 m².

Obiekt podzielono na dwie zasadnicze części: budynek administracyjno-socjalny i halę garażową. W pierwszej znalazły się pomieszczenia biurowe Komendy Powiatowej i dowództwa jednostki ratowniczo-gaśniczej, a także pomieszczenia socjalne i szkoleniowe dla załogi. Tutaj znalazła się też siłownia oraz sala edukacyjna. Z kolei w hali garażowej, na powierzchni niemal 650 m², znalazło się 6 przelotowych, podwójnych stanowisk dla samochodów pożarniczych i sprzętu. W tej części są też magazyny na sprzęt i środki, jak również stanowisko myjni, czy stacja obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych. Do dyspozycji strażaków jest też wielofunkcyjny obiekt sportowy.

Nowy obiekt stanął na działce przy ulicy Powstania Styczniowego, w rejonie skrzyżowania drogi krajowej 94 ze wschodnią obwodnicą Wieliczki. Wpisało się to w obecny od kilku lat trend wyprowadzania jednostek PSP z centrów miast, na ich obrzeża. Budowa nowej strażnicy pochłonęła 26 mln złotych. Inwestycję zrealizowano w ramach programu modernizacji służb MSWiA.

Foto: KP PSP Wieliczka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »