Rząd przyjął projekt nowego programu modernizacji służb MSWiA

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy ustanawiającej nowy program modernizacji służb nadzorowanych przez MSWiA. Jego łączny czteroletni budżet ma wynieść ponad 10 mld 30 mln złotych. Projekt wkrótce trafi do Sejmu. Ma być procedowany w trybie pilnym.

Rada Ministrów przyjęła na wtorkowym posiedzeniu projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. Niebawem powinien on trafić do Sejmu, który ma się nim zająć w trybie pilnym. Projektu dotychczas nie opublikowano, ani na stronach rządowych, a tym bardziej sejmowych. Znane są jednak główne założenia programu. Były one już kilkukrotnie prezentowane przez stronę rządową, na konferencji prasowej, jak również na sejmowej podkomisji ds. modernizacji służb.

Łączny czteroletni budżet programu ma wynieść 10 mld 30 mln złotych. Program modernizacyjny oparto na dwóch kluczowych segmentach działalności. Pierwszy to część rzeczowa o wartości prawie 4,4 mld zł. W jej ramach poszczególne służby zakupią m.in. nowy sprzęt i wyposażenie osobiste funkcjonariuszy. Z tej puli zostaną też sfinansowane inwestycje budowlane. Drugi segment to inwestycja w kapitał ludzki. Na tę część rząd chce przeznaczyć blisko 5,7 mld zł. Pozwoli to m.in. na wzmocnienie etatowe służb mundurowych, wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz podwyższenie wynagrodzeń pracowników służb podległych MSWiA.

Ile dla Państwowej Straży Pożarnej?

Pulę rozdzielono też pomiędzy poszczególne formacje. Największy kawałek tego tortu – blisko 6,5 mld złotych – ma trafić do Policji, największej formacji nadzorowanej przez resort. Do Straży Granicznej trafi ponad 1,4 mld zł. Natomiast Służba Ochrony Państwa zyska 214 milionów złotych. Państwowa Straż Pożarna ma dostać blisko 2 mld złotych. Z tej puli 800 mln to zakładane wydatki na inwestycje budowlane. Zaplanowano budowę 53 nowych strażnic oraz modernizację 67 istniejących już budynków. W planach jest też zakup 40 samochodów specjalnych z drabiną mechaniczną. Na ten cel rząd zaplanował 183 mln złotych. Pozostałe środki rząd chce przeznaczyć na wzrost uposażeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, jak również system dodatków motywacyjnych. Środki te mają również pozwolić na zwiększenie liczby etatów w PSP o 750 w ciągu czterech lat.

Program modernizacji ma wystartować już z początkiem 2022 roku. Wiele wskazuje więc, że Sejm zajmie się nim już na najbliższym posiedzeniu, w dniach 1-2 grudnia.

Grafika nagłówkowa: MSWiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »