Świadczenie ratownicze: Wzór wniosku opublikowany

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie MSWiA w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego. Określa ono wzór wniosku z jakim druhowie, którzy osiągnęli wiek emerytalny, będą mogli starać się o przyznanie dodatku emerytalnego. Rozporządzenie weszło w życie na drugi dzień po publikacji.

Oznacza to ni mniej, ni więcej, że już od środy (9.02) uprawnieni druhowie mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia ratowniczego. Jest to dodatek do emerytur strażaków-ochotników ustanowiony na mocy ustawy o ochotniczych straży pożarnych. Jego wysokość to 200 złotych, będzie on jednak podlegał corocznej waloryzacji.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, świadczenie przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lat (mężczyźni)  lub 20 lat (kobiety). Co ważne przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Do zaliczenia jednego roku wystarczy udział w jednym działaniu/akcji ratowniczej w danym roku.

Zainteresowani mogą składać wnioski do właściwych komendantów powiatowych PSP. Sam formularz wniosku jest dosyć prosty i – wydaje się – każdy powinien sobie poradzić z jego wypełnieniem. Każdy wniosek będzie podlegał weryfikacji, pod kątem tego, czy wnioskodawca rzeczywiście spełnia wymogi przyznania świadczenia. Zasadniczym źródłem informacji w tym zakresie będzie oczywiście dokumentacja prowadzona przez jednostki organizacyjne PSP. Rzecz jednak w tym, że służba gromadzi dane o udziale w akcjach konkretnych strażaków od zaledwie kilku lat. Jeżeli takiej dokumentacji nie ma, druhowie dołączą do wniosku oświadczenia trzech świadków wskazujących jego udział w działaniach ratowniczych. Każde z oświadczeń będzie wymagało weryfikacji i potwierdzenia przez właściwego wójta gminy.

Świadczenie ratownicze będzie przyznawał właściwy miejscowo komendant powiatowy PSP. Dodatki będzie wypłacał Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA ze środków pochodzących z budżetu państwa. Wypłacany będzie co miesiąc, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie. Ponadto wszyscy, którzy złożą wniosek w pierwszych 9 miesiącach  br. uzyskają prawo do pobierania świadczenia od stycznia 2022 roku, o ile w miesiącu tym spełniali wszystkie niezbędne warunki do nabycia takiego prawa (osiągnięty wiek emerytalny i wysługa lat).

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia dostępny jest w Dzienniku Ustaw jako załącznik do rozporządzenia. Dodatkowo, Komenda Główna PSP opublikowała na swojej stronie zwięzłą instrukcję pomocniczą dla wnioskodawców. Znalazł się tam również wzór przykładowego oświadczenia dla świadków.

Fotografia nagłówkowa, ilustracyjna: mł. asp. Łukasz Nowak oficer prasowy OKW PSP w Opolu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »