„Tunel 2024”: Ćwiczenia dolnośląskich służb ratowniczych

4 czerwca 2024 roku odbyły się kompleksowe ćwiczenia służb ratowniczych pod kryptonimem „Tunel 2024”. Wydarzenie zostało zorganizowane w dwóch lokalizacjach: w miejscowości Stare Bogaczowice (powiat wałbrzyski) oraz na drodze ekspresowej S-3, w tym w tunelu TS-26 (powiaty wałbrzyski i jaworski).

W ćwiczeniach wzięły udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Lasów Państwowych, GRM PCK Wrocław, Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie, Wojska oraz przedstawiciele władz samorządowych. Celem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości i koordynacji działań różnych służb w sytuacji kryzysowej oraz doskonalenie umiejętności reagowania na zagrożenia masowe.

Cele ćwiczeń

Głównym celem ćwiczeń była symulacja wypadku masowego wewnątrz tunelu TS-26 na drodze ekspresowej S-3, w którym uczestniczyło wiele osób poszkodowanych. Szczegółowe cele obejmowały:

 1. Sprawdzenie współpracy między służbami ratunkowymi: Ocena efektywności komunikacji i koordynacji działań między jednostkami straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji.
 2. Doskonalenie procedur ratowniczych: Praktyczne zastosowanie procedur ratowniczych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
 3. Ocena wyposażenia i zasobów: Weryfikacja dostępności i stanu technicznego sprzętu ratowniczego oraz zasobów ludzkich.
 4. Edukacja publiczna: Podniesienie świadomości społecznej na temat postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Przebieg ćwiczeń

Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 9:30. Scenariusz zakładał wypadek drogowy z udziałem autobusu oraz kolumny pojazdów wojskowych, w wyniku, którego rannych zostało 23 osoby, w tym kilka ciężko.

 • Alarmowanie i mobilizacja: Dyżurny Państwowej Straży Pożarnej otrzymał zgłoszenie o wypadku i natychmiast uruchomił procedury alarmowe. Na miejsce zdarzenia wysłano dziewięć jednostek straży pożarnej, trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz dwa patrole policyjne.
 • Akcja ratownicza: Pierwsze jednostki PSP dotarły na miejsce zdarzenia, rozpoczęto zabezpieczanie terenu, ewakuację poszkodowanych z pojazdów oraz udzielanie pierwszej pomocy. Zespoły ratownictwa medycznego przystąpiły do segregacji poszkodowanych metodą triage.
 • Ewakuacja i transport poszkodowanych: Rozpoczęto transport najciężej poszkodowanych do najbliższych szpitali. Policja zorganizowała objazdy, aby zapewnić płynność ruchu w okolicy miejsca zdarzenia.
 • Analiza i podsumowanie: Po zakończeniu działań ratowniczych odbyło się spotkanie wszystkich uczestników ćwiczeń. Przeprowadzono szczegółową analizę przebiegu działań.

W trakcie symulacji wypadku masowego w tunelu TS-26, dodatkowo zrealizowano następujące zdarzenia:

 • Pożar lasu: Strażacy walczyli z pożarem lasu na wysokości miejscowości Stare Bogaczowice, stosując różnorodne techniki gaśnicze i wykorzystując dostępne środki przeciwpożarowe, w tym dromadery. W akcji uczestniczyła Kompania Gaśnicza „Jelenia Góra” oraz inne jednostki JOP.
 • Uwięziony nieprzytomny paralotniarz: Uwięzionego na koronie drzew paralotniarza podejmowała Specjalistyczna Grupa Wysokościowa transportowana śmigłowcem.
 • Wypadek pojazdu ciężarowego: Doszło do kolizji pojazdu ciężarowego z pojazdami stojącymi w korku przed tunelem TS-26. W akcji ratowniczej brała udział Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego „Wrocław 4”.

Podsumowanie

Ćwiczenia zakończyły się o godzinie 14:00. Założone cele zostały zrealizowane, a współpraca między służbami ratowniczymi oceniona jako bardzo efektywna. Wnioski z ćwiczeń posłużą do dalszego doskonalenia zasad i procedur ratowniczych. Łącznie w ćwiczeniach wzięło udział 258 ratowników JOP oraz 78 pojazdów ratowniczych JOP, a także 58 osób z innych służb współdziałających i 28 pojazdów.

Tekst: asp. Wojciech Walens – KW PSP Wrocław
Fotografia nagłówkowa, ilustracyjna: Sekcja Prasowa KWP Wrocław


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »