40 mln zł na zapobieganie klęskom w województwie łódzkim. Nabór trwa!

Aż 40 mln zł – tyle znalazło się w puli konkursu, w którym można starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i do ochrony przed pożarami lasów. O pieniądze wciąż mogą zabiegać m.in. samorządy, parki narodowe i krajobrazowe, administracja rządowa, Lasy Państwowe, instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną, WOPR-y, ale też Ochotnicze Straże Pożarne z Łódzkiego.

Wspieraliśmy i będziemy wspierać jednostki OSP w naszym województwie, bo strażacy-ochotnicy chronią życie i mienie mieszkańców Łódzkiego. Dopiero co rozstrzygnęliśmy konkurs na dofinansowanie remontów i modernizacji remiz, a już trwa nabór do kolejnego konkursu, w którym również jednostki OSP mogą zabiegać o środki na zakup sprzętu, a jest o co walczyć – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Konkurs przeznaczony jest dla samorządów, związków i stowarzyszeń JST, administracji rządowej, Lasów Państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, Wodnych Ochotniczych Pogotowi Ratunkowych i oczywiście jednostek OSP.

Na jakie inwestycje można pozyskać środki? Np. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, wyposażenie tych pojazdów, zakup urządzeń telewizji przemysłowej do obserwacji (ochrona przeciwpożarowa), na urządzenie zbiorników wodnych czy dojazdów pożarowych.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 40 mln zł, które pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%. Nabór wniosków został wydłużony aż do 23 października!!!

Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, działanie „Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom”.

Więcej informacji tutaj:

https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/6019-dzialanie-feld-02-08-dostosowanie-do-zmian-klimatu-zapobieganie-kleskom-i-katastrofom

Źródło, fotografia nagłówkowa, ilustracyjna (fot. Tomasz Grala): UM Województwa Łódzkiego


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »