Krajowe ćwiczenia ratownicze pk. „SIEKAWICA 2023”

W dniach 18-20 lipca 2023r. na terenie woj. warmińsko-mazurskiego odbyły się ćwiczenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego pod kryptonimem „SIEKAWICA 2023”.

Celem głównym ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do zwalczania skutków zdarzeń pożarów długotrwałych i o dużych rozmiarach, powstałych w wyniku katastrofy komunikacyjnej, wymagających udziału kompani gaśniczych oraz grup specjalistycznych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Ponadto ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia przygotowania kadry dowódczej województwa warmińsko-mazurskiego do prawidłowego kierowania działaniami ratowniczymi na wszystkich poziomach.

Strażacy symulowali różne scenariusze, będące konsekwencją zderzenia śmigłowca z samolotem pasażerskim. Były to m.in. pożar obiektów budowlanych i składowiska drewna, pożar lasu, neutralizacja środków chemicznych czy poszukiwanie ocalałych ofiar katastrofy. Pozwoliło to na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności, a także doskonalenie technik gaśniczych i koordynacji działań. Ćwiczenia miały na celu przygotowanie strażaków na wszelkie możliwe wyzwania, jakie mogą się pojawić podczas rzeczywistych akcji ratowniczych.

Podczas ćwiczeń pk. „SIEKAWICA 2023”, wśród epizodów realizowano również działania z wykorzystaniem statków powietrznych innych służb. Jednym z elementów ćwiczeń był transport drogą powietrzną z wykorzystaniem śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.  Do kolejnych epizodów zadysponowany został śmigłowiec S70i Blackhawk lotnictwa Polskiej Policji wzmocniony członkami Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego poziomu BS: SGRW Rumia i SGRW Warszawa 7, którzy realizowali zadania transportowe, gaśnicze, a także ewakuacyjne z wykorzystaniem technik linowych. W ćwiczeniach uczestniczyły samoloty Dromader należące do Lasów Państwowych,

W ćwiczeniach zaangażowanych było 226 strażaków i 73 pojazdy PSP, w tym m. in.: kompanie gaśnicze i logistyczne, specjalistyczne grupy ratownictwa: wysokościowego i chemiczno – ekologicznego. Ponadto w ćwiczeniach wzięli udział przedstawiciele Policji, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Lotniskowej Służby Ratowniczo – Gaśniczej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie.

Patronat Honorowy nad ćwiczeniami objął Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP, Fotografia nagłówkowa: mł.asp. Łukasz Rutkowski


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »