Nowelizacja ustawy o OSP. Ruszają prace w parlamencie

W marcu do „laski marszałkowskiej” wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych  oraz niektórych innych ustaw. Projekt zgłosiła grupa posłów PiS. W środę -na pierwszym czytaniu – zajęła się nim sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.

We wtorek (09.05) odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Tematem posiedzenia było pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw, który w połowie marca br. wpłynął do „laski marszałkowskiej”. Autorami projektu jest grupa posłów Klubu Parlamentarnego PiS. Sprawozdawcą projektu jest poseł Paweł Hreniak. Jest to pierwsza duża nowelizacja ustawy, która weszła w życie z początkiem 2022 roku.

Celem projektowanej regulacji jest doprecyzowanie przepisów zmierzających do dalszej poprawy sytuacji członków ochotniczych straży pożarnych oraz samych stowarzyszeń, które są jednymi z podstawowych podmiotów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, zapewniających sprawną i skuteczną realizację specyficznych zadań – czytamy w uzasadnieniu dołączonym do projektu ustawy.

Autorzy, przygotowując projekt, brali pod uwagę m.in.: wystąpienia członków OSP, uchwały regionalnych izb obrachunkowych, a także wątpliwości interpretacyjne organów Państwowej Straży Pożarnej.

Wśród propozycji znalazło się m.in. jednoznaczne wskazanie, iż strażacy ratownicy OSP pełniący funkcję kierowcy po ukończeniu 65 lat mogą brać bezpośredni udział w działaniach i akcjach ratowniczych. Warunkiem jest oczywiście posiadanie aktualnych badań lekarskich dopuszczających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Doprecyzowano również definicję kandydata na strażaka ratownika OSP. W obecnym brzmieniu odnosi się ona jedynie do strażaków OSP w przedziale wiekowym 16-18 lat, którzy uczestniczą w szkoleniu podstawowym dla strażaków ratowników OSP. Projektodawcy proponują jej rozszerzenie również o osoby, które ukończyły 18 rok życia. Autorzy chcą również, aby kandydaci na strażaka ratownika OSP mogli otrzymywać ekwiwalent pieniężny za udział w kursie podstawowym. Pojawił się też przepis, który da gminom możliwość dofinansowania wyżywienia dla ratowników OSP za udział w długotrwałych akcjach ratowniczych.

Jedną z ważniejszych propozycji zawartych w projekcie jest przepis, który umożliwi poświadczenie przez osobę publiczną służby druhom, również za okres gdy poświadczający nie pełnił funkcji publicznej. Obecnie poświadczenia te spotykają się z różnymi interpretacjami komendantów Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt zawiera też propozycje przepisów regulujących kwestie techniczne, w tym związane z prowadzeniem ewidencji przyznanych świadczeń ratowniczych, odznak Świętego Floriana czy wydanych legitymacji strażaka ratownika OSP.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych skierowała projekt ustawy do rozpatrzenia przez Podkomisję stałą ds. rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych. Jej posiedzenie zaplanowano wstępnie na 22 maja br.

Pełny zapis transmisji z posiedzenie Komisji AiSW.


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »