Sejmik Mazowsza podzielił kasę na samochody, sprzęt i remonty remiz OSP

We wtorek obradował Sejmik Województwa Mazowieckiego. W trakcie sesji mazowieccy radni dokonali rozdziału blisko 50 mln. złotych z budżetu województwa. Ponad 15,6 mln. złotych trafi do gmin z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Mazowiecki samorząd od wielu lat wspiera ochotnicze straże pożarne, poprzez dofinansowanie zakupu pojazdów, specjalistycznego sprzętu, środków ochrony indywidualnej. Od kilku lat dokłada również do remontów strażnic OSP. W tym roku pomoc Województwa Mazowieckiego, jaka trafi do gmin na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wyniesie ponad 15,6 mln. złotych.

Najwięcej, bo Ponad 7,6 mln. zł samorząd Mazowsza przekaże do 234 gmin w ramach zadania OSP-2021. Z tej kwoty dofinansowany będzie zakup lekkich specjalnych samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą (42 szt.), nowy sprzęt specjalistyczny różnego rodzaju (dla 195 jednostek) oraz odzież ochronną (dla 160 jednostek), które zasilą 337 jednostek OSP z całego województwa mazowieckiego. W ramach zadania Mazowieckie Strażnice OSP-2021, województwo dołoży się kwotą 5,5 mln. złotych do remontów i modernizacji części bojowej strażnic w 232 gminach.

Na tym jednak nie koniec. Dodatkowo mazowieccy radni zgodzili się na przekazanie pomocy finansowej 19 gminom na zakup dziewięciu średnich i ciężkich samochodów dla OSP (880 tys. zł), remont trzech samochodów (152 tys. zł) oraz zakup sprzętu i odzieży specjalistycznej (293,1 tys. zł). 5 gmin otrzyma pomoc finansową na rozbudowę i budowę strażnic (1,2 mln zł). Wszystkie projekty powinny zostać zrealizowane jeszcze w tym roku.

Fotografia nagłówkowa, ilustracyjna: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, http://mazovia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »