Tragiczny pożar w Białymstoku. Jest zarzut dla kierującego akcją gaśniczą

Nieumyślne niedopełnienie obowiązków służbowych i związane z tym nieumyślne narażenie strażaków na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, bądź ciężki uszczerbek na zdrowiu. Taki zarzut usłyszał w poniedziałek Piotr R. kierujący akcją podczas pożaru, w którym zginęli dwaj strażacy z JRG-1 w Białymstoku.

Ponad trzy lata po tragicznych wydarzeniach z 25 maja 2017 roku w Białymstoku, w poniedziałek (15.06) prokurator przedstawił zarzut kierującemu akcją funkcjonariuszowi PSP Piotrowi R. Tamtego dnia o godzinie 18:40 białostoccy strażacy zostali powiadomieni o pożarze hali magazynowej dawnych zakładów przetwórstwa mięsnego przy ulicy Poziomej na Dojlidach. Paliły się pomieszczenia, w których znajdowała się hurtownia sztucznych kwiatów. Składowane tam były również inne wyroby z materiałów sztucznych. Podczas działań doszło do wypadku, w wyniku którego zginęli dwaj strażacy skierowani do budynku na rozpoznanie, sekcyjni Przemysław Piotrowski i Marek Giro .

Weszli na piętro po stalowych schodach, dostali się na podest i później schodami zeszli niżej. Podczas pożaru jest wysoka temperatura, duże zadymienie, ograniczona widoczność. Prawdopodobnie nie wiedzieli, że znajdują się na części sufitu podwieszanego, którego w takim budynku magazynowym nie powinno być – mówił ówczesny komendant główny PSP, gen. bryg. Leszek Suski na konferencji prasowej, zorganizowanej w dzień po tragedii.

26 maja 2017 roku Prokuratura Okręgowa w Białymstoku wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia, w dniu 25 maja 2017 r. przy ul. Poziomej 2 w Białymstoku, pożaru budynku, zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, w następstwie którego śmierć ponieśli dwaj funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Zarzut jaki usłyszał Piotr R. dotyczy nieumyślnego niedopełnienia swoich obowiązków służbowych wynikających z §53 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków PSP.

Piotrowi R. przedstawiono zarzut tego, że pełniąc funkcję Kierownika Działań Ratowniczych jednostek Państwowej Straży Pożarnej w trakcie pożaru budynku przy ul. Poziomej 2 w Białymstoku i jako kierujący akcją ratowniczą nieumyślnie nie dopełnił swoich obowiązków, to jest nie zebrał w sposób dostateczny informacji na temat konstrukcji i umiejscowienia znajdującego się w budynku podestu roboczego i sufitu od znajdującego się na miejscu zdarzenia użytkownika budynku, w wyniku czego wchodzący w skład roty rozpoznawczej strażacy zostali nieumyślnie narażeni na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o czyn z art. 160 §1 i 3 k.k. w zbiegu z art. 231 §1 i 3 k.k. – poinformował PortalStrazaka.pl rzecznik prasowy białostockiej Prokuratury Okręgowej, prok. Łukasz Janyst.

Przytoczony wyżej przepis Rozporządzenia MSWiA obligował Piotra R. do rozpoznania zagrożenia, poinformowania o jego wystąpieniu oraz wydania poleceń mających na celu właściwe zabezpieczenie strażaków przed następstwami tegoż zagrożenia.

Jak przekazał prok. Łukasz Janyst – Podejrzany skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień i nie ustosunkował się do przedstawionego mu zarzutu.

Zarzucane Piotrowi R. przestępstwo ma charakter nieumyślny, zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Mija trzecia rocznica tragicznej śmierci strażaków z Białegostoku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »