USAR Poland dostanie nowe umundurowanie. Trwają prace nad koncepcją

Szykują się zmiany w umundurowaniu dla ratowników modułu ratowniczego PSP USAR Poland. W ostatnich dniach lutego obradował powołany przez komendanta głównego zespół zadaniowy. Jego zadaniem jest opracowanie nowej koncepcji umundurowania dla strażaków-członków modułu.

W dniach 28-29 lutego 2024 r., w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Opracowania Wymogów Użytkowych Wyposażenia Indywidualnego dla Ratowników USAR Poland.

Głównym celem spotkania było opracowanie koncepcji nowego umundurowania codziennego, kombinezonu roboczego oraz kurtki do pracy na strefie roboczej, a także przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o grant adaptacyjny dla modułów wchodzących w skład dobrowolnej puli zasobów Unii Europejskiej (ECPP)

– informuje Biuro Planowania Operacyjnego Komendy Głównej PSP.

Na potrzebę opracowania zmian w umundurowaniu zwrócono uwagę analizując wnioski z zeszłorocznych działań ratowniczych po trzęsieniu ziemi w tureckiej prowincji Gaziantep. Zwrócono wówczas uwagę na konieczność modyfikacji wyposażenia indywidualnego ratowników wchodzących w skład modułu pod kątem działań w warunkach niskich temperatur.

Strażacy chcą, aby zakup nowego wyposażenia indywidualnego dla strażaków modułu został dofinansowany przez Komisję Europejską. Z podobnego rozwiązania skorzystali przy okazji zakupu środków ochrony indywidualnej dla członków modułów GFFFV Poland. Dlatego też kolejnym zadaniem zespołu będzie przygotowanie niezbędnej dokumentacji, która zostanie dołączona do wniosku o grant.

W skład modułu USAR (Urban Search and Rescue) Poland wchodzą przede wszystkim strażacy z siedmiu grup poszukiwawczo-ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, rozlokowanych w różnych częściach kraju. Skład uzupełniają również funkcjonariusze z Komendy Głównej PSP i innych wyznaczonych jednostek PSP, tworzący komponenty dowódczy i logistyczny.

Fotografia nagłówkowa: Biuro Planowania Operacyjnego KG PSP

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

#MisjaTurcja2023: Pierwszy dzień działań przyniósł pierwsze sukcesy


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »