2 mln zł dla podlaskich gmin na zakupy dla OSP

Już od 23 stycznia do 24 lutego br. gminy mogą składać wnioski w konkursie o dotacje z budżetu województwa dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tak zdecydował zarząd województwa na posiedzeniu w poniedziałek, 16 stycznia. Budżet konkursu wynosi 2 mln zł.

Wsparcie z budżetu województwa przyczyni się  do podniesienia stopnia przygotowania operacyjnego gminnych jednostek OSP z  województwa podlaskiego oraz poprawy efektywności ich działań ratowniczych. Pozwoli też skrócić czas niezbędny do likwidacji zdarzeń, przez co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego– powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

– Zarząd województwa od początku swojej kadencji wspiera OSP. Do tej pory przekazaliśmy na rzecz tych jednostek już 10 mln zł.

W konkursie mogą składać wnioski wyłącznie gminy z województwa podlaskiego, a nie jednostki OSP (ich wnioski nie będą rozpatrywane). Każda gmina może złożyć jeden wniosek. Dotację trzeba wykorzystać do 30 listopada br., a jej maksymalna wartość to 70 tys. zł.

Komisja konkursowa przy ocenianiu wniosków będzie brała pod uwagę m.in. wysokość wkładu własnego gminy, stopień zaangażowania danej jednostki OSP w akcje ratownicze, a także szczególne potrzeby jednostek powstałe wskutek zdarzeń losowych (tj. kradzieży, dewastacji, zniszczenia). Z kolei w przypadku działań szkoleniowych gmina musi wykazać zasadność przeprowadzonego szkolenia.  Ponadto komisja uwzględni położenie geograficzne jednostek OSP oraz stopień zagrożenia klęskami żywiołowymi.

Na podstawie listy rankingowej, przygotowanej przez komisję, sejmik województwa przyzna dotacje.

Wypełnione wnioski w wersji papierowej należy składać osobiście w kancelarii UMWP lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Infrastruktury i Transportu
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Szczegóły konkursu w załączniku

Opracowanie: Barbara Likowska-Matys, red. Małgorzata Sawicka / UM Województwa Podlaskiego


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »