3. Globalne Spotkanie INSARAG za nami

Międzynarodowa Grupa Doradcza ds. Poszukiwania i Ratownictwa (INSARAG) obchodziła wczoraj 30-lecie powstania. Nie przypadkowo więc, w tym dniu odbyło się 3. Globalne Spotkanie tej Grupy. Gospodarzami wirtualnego Spotkania były Polska oraz Państwowa Straż Pożarna.

Hotel Novotel Airport w Warszawie w Warszawie był centrum wirtualnego 3. Globalnego Spotkania INSARAG. Spotkanie odbyło się wczoraj (środa 6.10), w trzydziestą rocznicę powstania Grupy. Współorganizatorem Spotkania była Państwowa Straż Pożarna. Tym samym wpisało się ono również w obchody trzydziestolecia powstania PSP.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szczebla politycznego i operacyjnego z państw członkowskich INSARAG reprezentujących wszystkie 3 grupy regionalne INSARAG: Afryka, Europa i Bliski Wschód; Azja i Pacyfik; Ameryka. Towarzyszyli im przedstawiciele agend ONZ oraz organizacji międzynarodowych współpracujących z INSARAG w budowaniu potencjału ratowniczego i koordynacji działań na miejscu katastrof. Ze strony Polski głos zabierali m.in.: wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, komendant główny PSP nadbryg, Andrzej Bartkowiak, a także rektor-komendant SGSP nadbryg. Mariusz Feltynowski, który w przeszłości dowodził polskimi modułami USAR podczas misji zagranicznych. Wideokonferencję poprowadził bryg. Michał Langner zastępca Dyrektora Biura Planowania Operacyjnego w Komendzie Głównej PSP.

Wystąpienia prelegentów obfitowały w podsumowanie dotychczasowej działalności i dokonań INSARAG w jej trzydziestoletniej historii. Głos zabierali również pionierzy i twórcy Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwania i Ratownictwa.

Hasłem przewodnim konferencji było: Wzmacnianie jakości, przewidywalności, szybkości i elastyczności we wspieraniu zasobów krajowych i lokalnych. Kwestiom tym poświęcona jest, podpisana na zakończenie Spotkania, Deklaracja Warszawska.  Dokument ten, wspólnie z zaaprobowanym na początku tego roku Planem Strategicznym INSARAG 2021 – 2026, wyznacza cele rozwojowe INSARAG na najbliższe lata.

Międzynarodowa Grupa Doradcza ds. Poszukiwań i Ratownictwa (INSARAG)

została założona w 1991 r. Powstała z inicjatywy wyspecjalizowanych międzynarodowych zespołów poszukiwania i ratownictwa w terenach zurbanizowanych (USAR), które działały razem po trzęsieniach ziemi w Meksyku (1985 r.) i  w Armenii (1988 r.). Grupa zajmuje się m.in. koordynacją działań ratowniczych, jak też certyfikacją i recertyfikacją grup poszukiwawczo-ratowniczych. Aktualnie funkcjonuje w strukturze Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UNOCHA). Zrzesza 90 państw i organizacji. Pod skrzydłami INSARAG funkcjonuje czterdzieści zespołów poszukiwawczo-ratowniczych, zdolnych do podejmowania działań w każdym zakątku świata. W samej Polsce INSARAG certyfikował pięć takich grup Państwowej Straży Pożarnej.

Warto dodać, że Polska była pierwszym europejskim krajem, który organizował Globalne Spotkanie INSARAG. Organizatorami wcześniejszych Spotkań były: Japonia (2010) i Zjednoczone Emiraty Arabskie (2015).

Zapis transmisji wydarzenia dostępny jest pod linkiem: https://vimeo.com/event/623567966. Z kolei na dedykowanym wydarzeniu portalu https://vosocc.unocha.org/Reg/91572357360_spw.html można odnaleźć wiele dodatkowych materiałów

Fotografia nagłówkowa: KG PSP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »