Andrzej Bartkowiak pożegnał się ze służbą

Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak pożegnał się ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej. W liście skierowanym do społeczności strażackiej krótko podsumował swoją ponad czteroletnią służbę w Warszawie i złożył życzenia.

Po ponad 4 latach na stanowisku Komendanta Głównego PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak odchodzi ze służby w Państwowej Straży Pożarnej. Z tej okazji skierował pożegnalny list, zaadresowany do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, słuchaczy szkół pożarniczych, a także strażaków OSP i pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W krótkim podsumowaniu swojej czteroletniej służby w Komendzie Głównej PSP wspomniał o zaangażowaniu strażaków w walce z pandemią SARS Cov-2, pomocy dla dotkniętej wojną Ukrainie, a także działaniach ratowniczych w kraju i misjach zagranicznych. Dalej wspomniał też o uchwalonej w 2021 roku ustawie o ochotniczych strażach pożarnych, która:

wzmocniła status i ochronę prawną druhów OSP – napisał Bartkowiak.

Wśród innych priorytetów swojej kadencji wymienił też wprowadzenie nowego wzoru umundurowania służbowego funkcjonariuszy PSP, nowych legitymacji służbowych, a także programy modernizacyjne.

Współpraca i synergia pomiędzy PSP oraz OSP sprawiły, że jesteśmy dziś fundamentem bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a także jedną z najbardziej profesjonalnych służb ratowniczych w Europie i na świecie – ocenił Andrzej Bartkowiak.

Podsumowując swoje dokonania Andrzej Bartkowiak napisał:

Kończąc służbę na stanowisku Komendanta Głównego PSP, chylę czoła za trud Waszej służby i pracy. Jestem dumny, ze miałem okazję dowodzić tak wspaniałymi i profesjonalnymi ludźmi, którzy twarzą tę formację.

Na koniec podziękował wszystkim strażakom, a także członkom ich rodzin za każdy dzień służby, a także za zrozumienie i poświęcenie.

List zakończył życzeniami powodzenia w służbie i pracy, a także w życiu prywatnym oraz słowami „Do zobaczenia”.

Andrzej Bartkowiak na stanowisko Komendanta Głównego PSP został powołany na początku grudnia 2019 roku. Zastąpił wówczas gen. brygadiera Leszka Suskiego. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełnił od 1996 roku, w ówczesnej Komendzie Rejonowej w Wągrowcu. W 2003 roku ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu. W 2014 roku ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. W latach 2016-19 pełnił służbę na stanowisku Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Nazwisko nowego szefa PSP nie zostało jeszcze podane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »