Interwencje strażaków w 2023 roku. Pierwsze podsumowanie PSP

W 2023 roku strażacy odnotowali ponad 486 tysięcy interwencji, w tym dwukrotnie poza granicami kraju. W lutym po trzęsieniu ziemi w Turcji oraz w lipcu w związku z pożarami lasów w Grecji.  To jest o 122 tysiące interwencji mniej niż w rekordowym 2022 roku, kiedy strażacy notowali 608 tysięcy zdarzeń.

Ubiegły rok to 99288 pożarów, 339998 miejscowych zagrożeń oraz 46877 fałszywych alarmów. Przez cały 2023 rok powstało 29735 pożarów w obiektach mieszkalnych, niestety 365 osób straciło życie a 1921 odniosło obrażenia. To o 22 ofiary śmiertelne mniej niż w 2023 roku.

Ponadto, w związku z emisją tlenku węgla, strażacy odnotowali 4350 interwencji, w których 53 osoby uległy śmiertelnemu zatruciu czadem, a 1468 uległo podtruciu. To o 15 ofiar śmiertelnych czadu mniej niż w 2022 roku. Od rozpoczęcia sezonu grzewczego w październiku 2023 roku strażacy interweniowali 1089 razy w związku z emisją czadu. W wyniku zatrucia tlenkiem węgla 22 osoby straciły życie, a 538 odniosło obrażenia.

W grupie pożarów odnotowano m.in.  16117 pożarów upraw, 8607 pożarów środków transportu, 4621 pożarów lasów, 2261 pożarów obiektów użyteczności publicznej, 2123 pożarów obiektów produkcyjnych oraz 862 pożary obiektów magazynowych.

W minionym roku, w grupie miejscowych zagrożeń, strażacy najczęściej interweniowali przy usuwaniu skutków sił natury, w tym silnego wiatru 64376, opadów śniegu 12209, opadów deszczu 12016,  i przyborów wód w rzekach 4074. Ponadto, odnotowano 57674 wypadków drogowych oraz 35817 działań o charakterze medycznym.

Ponadto, strażacy podejmowali interwencje związane z ratownictwem chemicznym 7426 i ekologicznym 1075, na akwenach 7724 oraz uszkodzeniami budynków 4542.

Najwięcej interwencji odnotowano na terenie województw: mazowieckiego 70294, śląskiego 62963, małopolskiego 42622, wielkopolskiego 41690 oraz dolnośląskiego 40732.

Źródło: Komenda Główna PSP


mailto:daniel.gogloza@portalstrazaka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »