Rozporządzenie w sprawie legitymacji OSP opublikowane

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie MSWiA w sprawie legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego. Wejdzie ono w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

W poniedziałek (20.06) w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie MSWiA z 1 czerwca 2022 roku w sprawie legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego. Dokument jest wykonaniem dyspozycji wynikającej z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Rozporządzenie określa wzór legitymacji. Ponadto zawarto w nim regulacje dotyczące trybu wydawania legitymacji, sytuacji, w których legitymacja podlega zwrotowi, wymianie albo unieważnieniu, a także postępowania w przypadku jej zagubienia.

Legitymacja będzie dokumentem w postaci elektronicznej karty procesorowej z interfejsem bezstykowym (RFiD). Znajdzie się na niej wizerunek osoby uprawnionej, imię i nazwisko strażaka, a także inne niezbędne informacje. Organem wydającym dokument będzie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Będzie wydawana na wniosek strażaka ratownika lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego za pośrednictwem komendanta powiatowego PSP. Dokumentem będzie mógł posługiwać się tylko strażak ratownik OSP, który ukończył kurs podstawowy lub osoba, która uzyskała decyzję o przyznaniu świadczenia ratowniczego (dodatku do emerytury).

Legitymacja podlega zwrotowi do komendanta powiatowego PSP w przypadku konieczności jej wymiany lub zakończenia działalności w OSP, przed nabyciem praw do świadczenia ratowniczego. Wymiana dokumentu będzie konieczna w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia legitymacji, albo zmiany danych posiadacza. W każdej z tych sytuacji legitymacja ulegnie unieważnieniu. Legitymacja zostanie również unieważniona w przypadku śmierci jej posiadacza lub zgłoszenia utraty dokumentu. O utracie lub odnalezieniu zagubionej legitymacji posiadacz jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić właściwego komendanta powiatowego PSP.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Trwają prace nad legitymacjami dla OSP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »