Wojewódzkie ćwiczenia ratownicze „KACZAWA 2023”

2 czerwca odbyły się ćwiczenia Kompanii Specjalnej – Pompowej „KACZAWA” Centralnego Odwodu Operacyjnego. W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki PSP z terenu województwa dolnośląskiego.

Zgodnie z Rozkazem nr 94/2023 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie organizacji wojewódzkich ćwiczeń ratowniczych pk. „KACZAWA 2023”, w dniu 2 czerwca 2023 roku na terenie zbiornika wodnego „TOPOLA” oraz „KOZIELNO” oraz zapory ziemnej czołowej odbyły się wojewódzkie ćwiczenia ratownicze dla kompanii specjalnej – pompowej „KACZAWA” Centralnego odwodu Operacyjnego (COO), zadysponowanej w pełnym składzie osobowym i sprzętowym, w tym:

 • dwie sekcje specjalne – pompowe typu B;
 • dwie sekcje specjalne – pompowe typu „C”;
 • jedna sekcja typ „E”;

Ćwiczenia te zostały przeprowadzone przy udziale Komendanta Powiatowego PSP w Ząbkowicach Śląskich oraz sił i środków z terenu powiatu ząbkowickiego. W ćwiczeniu współdziałały ze sobą ponadto takie podmioty i służby jak: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Policja, PGW Wody Polskie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  Starosty Ząbkowickiego, Powiatowy inspektor nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

W ćwiczeniach uczestniczyły dodatkowo:

 • samochód ciężki wężowy SCW 3000 Mercedes z KP PSP w Miliczu ;
 • batalionowy samochód dowodzenia i łączności SDŁ  Man z KW PSP we Wrocławiu ;

Celem głównym tych ćwiczeń było:

 1. Ustalenie stopnia przygotowania sił i środków kompanii specjalnej – pompowej COO „KACZAWA” do usuwania skutków zdarzeń długotrwałych powstałych w wyniku powodzi.
 2. Sprawdzenie stopnia przygotowania kadry dowódczej KP PSP w Ząbkowicach Śląskich do prawidłowego kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym i taktycznym.

W ramach tych ćwiczeń wszystkie siły i środki będące do dyspozycji KDR-a (kierującego działaniem ratowniczym) realizowały  trzy epizody, w tym:

 1. Sztab KDR-a (na bazie samochodu SDŁ z KW PSP we Wrocławiu;
 2. Epizod 1 „PRZECIEK”, w którym uczestniczyły siły i środki z terenu powiatu ząbkowickiego zabezpieczające przeciek wody przez zaporę ziemną czołową;
 3. Epizod 2 „ROZLEWISKO”, w którym uczestniczyła kompania specjalna – pompowa „KACZAWA” wyposażona w: motopompy szlamowe, agregaty szlamowe dużej wydajności oraz dodatkowo w samochód wężowy SCW 3000.
 4. Epizod 3 „TRANSPORT”, w którym uczestniczyły siły i środki z terenu powiatu ząbkowickiego,
  w tym: łodzie i pontony z napędem śrubowym.

Źródło, foto: KW PSP Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »