Ćwiczenia taktyczne „Stalowa Wola HCP 2023”

Blisko 120 podkarpackich strażaków (38 zastępów) Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów stalowowolskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego, łańcuckiego, przeworskiego, specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego i specjalistycznej grupy sonarowej uczestniczyło w ćwiczeniach taktycznych pk. „Stalowa Wola HCP 2023”.

Manewry odbyły się w dniach 30-31 sierpnia na terenie powiatu stalowowolskiego.

Zadaniem ćwiczących było:

  1. Doskonalenie współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej w warunkach zagrożenia powodziowego oraz organizacji działań ratowniczych prowadzonych przez moduł pomp dużej wydajności (HCP Rzeszów) przy usuwaniu skutków powodzi.
  2. Organizacja działań ratowniczych na akwenach na poziomie specjalistycznym w zakresie poszukiwania zatopionych przedmiotów z wykorzystaniem sonaru. Podnoszenie i przemieszczanie zatopionego samochodu przy pomocy balonów wypornościowych.
  3. Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych do rozpoznania zagrożeń związanych z odkształcaniem się korony wału przeciwpowodziowego oraz występujących przesiąków. Organizacja działań związanych z podwyższaniem korony wału oraz czopowaniem przebić hydrotechnicznych.

Strażacy uczestniczący w manewrach mieli za zadanie ograniczanie i usuwanie skutków powodzi w wielu miejscach na terenie powiatu stalowowolskiego oraz sprawdzili umiejętności strażaków-płetwonurków podczas wydobywania zatopionego w akwenie samochodu.

Ważnym elementem ćwiczeń było sprawdzenie oraz przećwiczenia alarmowania i dysponowania podkarpackiego modułu HCP. W trakcie manewrów w praktyce sprawdzono m. in. zasady delegowania strażaków PSP do pełnienia służby poza granicami państwa w ramach modułu HCP. Na potrzeby ćwiczeń zorganizowano punkt graniczny, na którym strażacy przechodzili odprawę celną i paszportową. Sprawdzono w czasie rzeczywistym możliwości organizacji i budowy bazy operacji poza granicami kraju. Nad przebiegiem ćwiczeń czuwał zespół oceniający KW PSP w Rzeszowie pod dowództwem zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzeja Marczeni.

Razem ze strażakami w manewrach uczestniczyli funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej.

W podsumowaniu ćwiczeń uczestniczyli: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec wraz z zastępcą st. bryg. Andrzejem Marczenią, dyrektorzy wydziałów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, komendanci i kierownicy służb współpracujących z podkarpackimi strażakami.

Ćwiczenia zostały zorganizowane przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.

Opracowanie: bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie
Zdjęcia: KW PSP w Rzeszowie


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »