Międzywojewódzkie ćwiczenia ratownicze „ODRA 2022” we Wrocławiu

20 września 2022 r. we Wrocławiu rozpoczęły się dwudniowe, krajowe ćwiczenia ratownicze pk. „ODRA 2022”.  Udział wzięły siły i środki krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (KSRG) z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego, a także Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

Kolejne z serii międzywojewódzkich ćwiczeń KSRG za nami. Tym razem miejscem ćwiczeń był Wrocław, a tłem fala powodziowa na przechodzącej przez miasto Odrze. W ćwiczeniach uczestniczyło około 300 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i 90 pojazdów. Zaangażowano m.in. kompanie logistyczne, specjalistyczne grupy ratownictwa: wysokościowego, wodno – nurkowego, chemiczno – ekologicznego, zespół dronowy, kompanie wyposażone w pompy dużej wydajności oraz inny sprzęt przeciwpowodziowy. Oprócz tego, w ćwiczeniach wzięło udział około 100 przedstawicieli podmiotów współdziałających, w tym ratownicy czeskiej straży pożarnej i niemieckiej THW oraz ekipa śmigłowca 25 BKPow.

Na potrzeby ćwiczeń opracowano 13 epizodów (27 zdarzeń) dotykających różnych dziedzin ratownictwa. Dotyczyły m.in. ewakuacji ludzi uwięzionych na wysokości lub w wodzie, zabezpieczania wałów przeciwpowodziowych oraz wypompowywania wody. Na terenie Akademii Wychowania Fizycznego zbudowano bazę namiotową, w której skoszarowano strażaków spoza województwa dolnośląskiego. Zadania realizowano zarówno w dzień, jak też w nocy.

Zasadniczym celem ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków COO KSRG do zwalczania skutków zdarzeń długotrwałych i o dużych rozmiarach, powstałych w wyniku powodzi na znacznym obszarze. Ćwiczenia pozwoliły również doskonalić współpracę strażaków z podmiotami współpracującymi oraz formacjami zagranicznymi. Ćwiczenia oceniała zorganizowana przez Komendę Główną PSP niezależna grupa strażaków z województw niezaangażowanych w przedsięwzięcie.

Zdjęcia: kpt. Piotr Zwarycz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »