Budżet opublikowany. Ile dla straży pożarnych?

W czwartek 1 lutego w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa budżetowa na rok 2024. Sejm uchwalił ją 18 stycznia br, a prezydent Andrzej Duda podpisał w ostatnim dniu stycznia, zapowiadając jednocześnie jej skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. Sprawdziliśmy jakie kwoty państwo zaplanowało na działalność PSP i OSP.

Ustawa budżetowa na 2024 rok uchwalona 18 stycznia weszła w życie w dniu ogłoszenia (tj. 1 lutego br), ale z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku. Zgodnie z jej przepisami limit dochodów budżetu państwa ustalono na kwotę 682 375 747 tys. zł, z kolei limit wydatków to już 866 375 747 tys. zł. Tym samym deficyt budżetowy wynosi 184 mld. złotych.

Wydatki na funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej – tak jak to wynika z obowiązujących przepisów – sklasyfikowano w części 42. budżetu (sprawy wewnętrzne), a także w części 85. (budżety wojewodów). W części 42. zapisano wydatki ponoszone na funkcjonowanie Komendy Głównej PSP, a więc również innych centralnych jednostek PSP, jak np. szkoły PSP, Centralne Muzeum Pożarnictwa, czy też CNBOP-PIB. Z kolei pieniądze przeznaczone na działalność komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) zapisano w budżetach wojewodów. Na funkcjonowanie Komendy Głównej PSP w budżecie państwa zaplanowano ogółem na rok bieżący kwotę 299 609 tys. złotych. Jest to znaczny, bo o niemal 55 mln złotych wzrost względem zeszłorocznego budżetu po nowelizacji (244 631 tys. zł).

W tej kwocie mieści się m.in 26 195 tys. złotych na dotacje i subwencje (bez zmian w stosunku do zeszłorocznego budżetu). Zaplanowano również 14 964 tys. złotych z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Jest to wzrost o 10 647 tys. zł względem ubiegłorocznego budżetu, wynikający m.in. z zapowiadanej podwyżki wynagrodzeń dla budżetówki o 20%. Wzrosły również nakłady na wydatki bieżące i majątkowe Komendy Głównej PSP. Według planów bieżące wyniosą nie więcej niż 187 445 tys. zł (wzrost ze 143 251 tys. zł), z kolei majątkowe 71 005 tys. zł (wzrost z 70 805 tys. zł). W odróżnieniu od zeszłego roku, w planie dla KG PSP nie przewidziano środków na współfinansowanie projektów unijnych (w zeszłym roku było to 63 tys. zł). W tym planie rozpisano m.in. 73 mln zł na wsparcie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (w tym na wydatki bieżące – 26 195 tys. zł i wydatki majątkowe – 46 805 tys. zł).

Na funkcjonowanie komend wojewódzkich PSP zaplanowano w budżetach wojewodów 423 985 tys. zł (o 86 039 tys. zł więcej niż w 2023 roku). 5 619 tys. zł pochłoną świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. o 947 tys. zł więcej). Na bieżące wydatki przewidziano 311 163 tys. zł. (wzrost o 50 402 tys. zł), zaś na inwestycje 89 646 tys. zł (przy 68 146 tys. zł w zeszłorocznym planie). Wzrosły również nakłady przeznaczone na współfinansowanie projektów z udziałem środków unijnych, z 4 367 tys. zł do 17 557 tys. zł.

W budżetach wojewodów znalazło się również więcej kasy na działalność komend powiatowych (miejskich) PSP. Na ten cel zaplanowano ogółem 4 363 451 tys. zł (wzrost o 811 050 tys. zł). Z tego a z 4 103 116 tys. zł (w zeszłym roku 3 408 648 tys. zł) za pośrednictwem wojewodów zasili budżety powiatów. 260 335 tys. zł (w ubiegłym roku 143 753 tys. zł) zaplanowano na wydatki inwestycyjne komend powiatowych.

W planie budżetowym MSWiA znalazło się również 189 mln zł. (przy 39 mln zł w zeszłym roku) dla ochotniczych straży pożarnych. 71 mln przeznaczono na dotacje, z kolei 118 mln na wydatki inwestycyjne. Jest to znaczny wzrost względem roku ubiegłego, gdy w 42. części budżetu po nowelizacji przewidziano 21 mln. zł oraz 18 mln. zł na inwestycje.

Podsumowując należy wspomnieć, że prezydent Andrzej Duda po podpisaniu ustawy budżetowej zapowiedział jej skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. W opinii zdecydowanej większości komentatorów politycznych mało prawdopodobne jest uznanie ustawy za w całości niezgodną z Konstytucją RP. Wątpliwości mogą jednak dotyczyć pojedynczych regulacji w niej zawartych. TK na wydanie rozstrzygnięcia ma dwa miesiące.


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »